ประวัติหลี่ เถา ข้อมูลล่าสุดของหลี่ เถา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

หลี่ เถา

หลี่ เถา

หลี่ เถา

เพศ หญิง
วันที่เกิด 10 ม.ค. 2533
อายุ 31 ปี
เงือกสาวชาวสิงคโปร์ วัย 25 ปี เหมาคนเดียว 5 เหรียญทอง ในการแข่งว่ายน้ำ ซีเกมส์ 2015 ที่บ้านเกิดได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน...

ชื่อ-นามสกุล : หลี่ เถา
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2533
สถานที่เกิด : เมืองหวู่ฮัน, หูเป่ย, ประเทศจีน
สัญชาติ : สิงคโปร์
ประเภทกีฬา : ว่ายน้ำ

ประวัติการเล่น

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2015

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2015

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2015

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 50 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2015

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 50 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2015

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2013

เหรียญทองว่ายฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2013

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2013


เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2013

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายฟรีสไตล์ 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 50 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2011

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2009

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2009

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2009

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2009

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2009

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2007

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2007

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2007

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2007

เหรียญทองว่ายผลัดผสม 4x100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2005

เหรียญทองว่ายผีเสื้อ 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2005

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 200 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2005

เหรียญทองว่ายกรรเชียง 100 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2005
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement