ประวัติลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ข้อมูลล่าสุดของลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง

ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง

ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
การเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกของธุรกิจ หากองค์กรนั้นเป็นบริษัทหรือธุรกิจขนาดเล็ก แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นขององค์กรขนาดใหญ่ ย่อมสร้างความท้าทายทั้งต่อภาพลักษณ์องค์กรและความรู้สึกของผู้บริโภค เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ “ดีแทค” องค์กรขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าหลายสิบล้านราย ที่เพิ่งเปลี่ยนตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปเมื่อต้นเดือนเมษายนนี้…

ประวัติ :

การทำงาน :

นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของดีแทค อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยเขาเคยมีประสบการณ์ทำงานทางด้านโทรคมนาคมที่หลากหลาย จากประเทศสวีเดน นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กร อาทิ…

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Digi Telecommunications ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557

2. ผู้บริหารระดับสูง Telenor Sweden หลายตำแหน่ง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 , ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี (CTO) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2552 , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) สำหรับฝ่าย Fixed Network and Products ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550

3. ทำงานร่วมกับ Bredbandsbolaget ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศสวีเดนในปี 2542 โดยที่เขาได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง อาทิเช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี (CTO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

4. เขายังเคยทำงานร่วมกับ Ericsson Business Consulting ในตำแหน่งผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ อีกด้วย

5. ทั้งนี้เขาได้เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งพนักงานฝึกหัด บริษัท ABB ในปี 2536


การศึกษา :

นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถึง 3 สาขา ได้แก่

1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Gothenburg School of Economics

2. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม จาก Uppsala University

3. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิศกรรมระบบ จาก Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกาadvertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement