ประวัติอาทิตย์ กำลังเอก ข้อมูลล่าสุดของอาทิตย์ กำลังเอก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อาทิตย์ กำลังเอก

อาทิตย์ กำลังเอก

อาทิตย์ กำลังเอก

เพศ ชาย
วันที่เกิด 31 ส.ค. 2468
อายุ 96 ปี
บิ๊กซัน พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ถึงแก่อนิจกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 06.20 น.วันที่ 19 ม.ค.2558 ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า รวมอายุ 90 ปี

ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก

วันเดือนปีเกิด : 31 สิงหาคม 2468

สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร

บิดาชื่อ : พ.ท.พิณ กำลังเอก

มารดาชื่อ : นางสาคร กำลังเอก

ประวัตรครอบครัว : ภรรยาชื่อประภาศรี วีณิน (เสียชีวิต) มีบุตรธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน และภรรยาใหม่ชื่อ พรสรร พรประภา

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ :
- เป็น ร.ต.ประจำกองพัน 1 กรมทหารราบที่ 4 เพชรบุรี,กรมทหารราบที่ 2 สระบุรี,ผบ.กรมทหารราบที่ 23 นครราชสีมา,รองผู้บัญชาการกองพลที่ 3 กองทัพภาคที่ 2,ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 กองทัพภาคที่ 2,ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ คนที่11,รองแม่ทัพภาคที่ 2,แม่ทัพภาคที่ 1 (ปี 2524-2525) , ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาพระนคร,ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 1 ตุลาคม 2524 ,ผู้บัญชาการทหารบก ( 1 ต.ค.2525-27 พ.ค.2529 ),ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป,ผู้อำนวยการศูนย์อาสาป้องกันชาติกลาง,ผู้อำนวยการรักษาความสงบภายใน,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนที่10 และเกษียณ 1 ตุลาคม 2529

- เป็น ส.ส. เลย เขต 1 พรรคปวงชนชาวไทย 24 กรกฎาคม 2531

- หัวหน้าพรรคปวงชนชาวไทย (ลาออก 9 กันยายน 2531)

- รองนายกรัฐมนตรี 26 สิงหาคม 2533

- รองนายกรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2533 (พ้นตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2533)

- รองนายกรัฐมยตรี 14 ธันวาคม 2533 (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ. 2534)

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการกลาโหม 20 กุมภาพันธ์ 2534 (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ. 2534)

- ส.ส. เลย เขต 1 พรรคสามัคคีธรรม 22 มีนาคม 2535

- ส.ส. เลย เขต 1 พรรชาติพัฒนา 13 กันยายน 2535 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)

- รองนายกรัฐมนตรี 17 ธันวาคม 2537

- ส.ส. เลย เขต 1 พรรคสามัคคีธรรม 2 กรกฏาคม 2534 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 3 ธันวาคม 2539 (ลาออก 10 ธันวาคม 2540)

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2514

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 พฤศจิการยน 2520

- สมาชิกวุฒิสภา 22 เมษายน 2522

- สมาชิกวุฒิสภา ปี 2526

- สมาชิกวุฒิสภา 22 เมษายน 2528

- ประธานกรรมาธิการการทหาร 15 ตุลาคม 2535

- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย 4 มีนาคม 2543 (ลำดับที่ 1 ของ จ.เลย ด้วยคะแนน 186,701)

- กรรมาธิการการทหาร 28 สิงหาคม 2543

- ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร 21 สิงหาคม 2544
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement