ประวัติจรัมพร โชติกเสถียร ข้อมูลล่าสุดของจรัมพร โชติกเสถียร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จรัมพร โชติกเสถียร

จรัมพร โชติกเสถียร

จรัมพร โชติกเสถียร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลังจากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบไอที ทำให้ได้รับเลือกจากบอร์ดของการบินไทย ให้มานั่งเป็น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คนใหม่ โดยจะเป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟู ระยะกลางและระยะยาวในการทำให้การบินไทยกลับมามีกำไรอีกครั้งในปี 2558

ประวัติ

ชื่อ นาย จรัมพร โชติกเสถียร

ประวัติครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา และดูงาน
-           B.Eng (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts Institute of Technology,U.S.A. ประเทศสหรัฐอเมริกา

-           M.B.A. Harvard University, U.S.A. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

1 มิถุนายน   2553     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 21 ตุลาคม   2557     ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่                  

-   ผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 

-       ผู้บริหารงานด้านบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 

-       ผู้บริงานด้านสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 

-       กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมไทยพาณิชย์                 

-       กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยธำรง                 

-       กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์                 

-       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์                 

-       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 

-       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 

-       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ

-    ประธานมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   5 มกราคม    2553     กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ลาออก 12 พ.ย.2553)1 มิถุนายน    2553     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แทน ภัทรียา  เบญจพลชัย)  (4 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2553-31 พ.ค.2557)3 พฤษภาคม 2554     ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  21 ตุลาคม    2557     ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พฤศจิกายน 2557 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เครื่องราช            
รางวัล The Banker Technology Awards 2006 จากนิตยสาร The Bankerเพื่อนร่วมรุ่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement