ประวัติบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ข้อมูลล่าสุดของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ต.ค. 2497
อายุ 67 ปี
“ความจริงผมไม่อยากตอบ แต่ขอพูดสั้นๆ ว่า คนที่จะตัดสินใจ คือหัวหน้าพรรคการเมือง และคนที่เป็น ส.ส. 450 คน และต้องลงคะแนนอย่างเปิดเผยด้วยเสียง 2 ใน 3 ด้วย ซึ่งผมก็เชื่อว่า เรื่องดังกล่าวไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้น”

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ปธ.กมธ.ยกร่างรธน. กล่าวแสดงความเห็น ร่างรธน.กำหนดให้มีนายกฯคนนอกได้ แต่เฉพาะในภาวะประเทศถึงทางตันหรือวิกฤติเทียบเคียงกับกรณี ปี 2549,2557 เท่านั้น

กับท่าทีล่าสุดของ ปธ.อรหันต์ทองคำ กรณียกร่างรธน.ใหม่ที่ยอมใส่เกียร์ถอยให้ใช้เสียง2ใน3 แทนการใช้เสียงข้างมาก กับประเด็นร้อน เปิดทางให้มีนายกฯคนนอกได้แต่ในเงื่อนไขจำกัด

ชื่อจริง/นามสกุล : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เพศ : ชาย

วันเกิด : 19 ตุลาคม 2497

การศึกษา

- ปี พ.ศ. 2525 ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส

- ปี พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตไทย

- ปี พ.ศ. 2518 ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การทำงาน

- ในปี พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531 เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2532 เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

- ปี พ.ศ. 2534 ได้กลับเข้ารับราชการ ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538 เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปี พ.ศ. 2542 - 2546 เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2546 - 2549 เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นอกจากนั้น ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราภิชานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement