ประวัติพรเพชร วิชิตชลชัย ข้อมูลล่าสุดของพรเพชร วิชิตชลชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรเพชร วิชิตชลชัย

พรเพชร  วิชิตชลชัย

พรเพชร วิชิตชลชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ส.ค. 2491
อายุ 73 ปี
คว้าตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถ้าใช้ตามภาษามวยก็ต้องบอกว่า"แบเบอร์" แม้แต่กลุ่ม40 อดีตส.ว.ยังต้องเปิดทางให้

หากมองด้านคุณสมบัติก็ต้องยอมรับว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากมีคอนเน็กชั่นที่ดีกับคสช. ทั้งยังเป็นผู้ช่วยร่าง รธน.ชั่วคราว 48 มาตรา ให้กับพล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าคสช.

รวมทั้งต้องยอมรับว่า ตลอดหลายวันที่สมาชิกสนช.ทยอยรายงานตัว เสียงส่วนใหญ่เห็นว่านายพรเพชรมีความเหมาะสม ฉะนัั้นตำแหน่งสำคัญเทียบได้กับประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขณะตำแหน่งรองปธ.สนช. คนที่ 1และ2 ก็เป็นไปตามคาด เมื่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย คว้ารองปธ.สนช.คนที่1 และนายพีระศักดิ์ พอจิต คว้าตำแหน่งรองปธ.สภาสนช.คนที่2

หลังจากนี้ทั้ง3 คน ก็จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนพิจารณาร่าง กฎหมาย ที่รออยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการสรรหานายกฯและครม.ต่อไป

ชื่อ นาย พรเพชร นามสกุล วิชิตชลชัย

วันที่เกิด : 1 สิงหาคม 2491

บิดา นายสุรเจตน์ วิชิตชลชัย

การศึกษา และดูงาน
-ปี 2515 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัย
-ปี 2515 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-ปี 2518 ปริญญาโท Master of Laws Harvard University, USA
-ปี 2552 ปริญญาบัตรวิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่นๆ
-31 กรกฎาคม 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
-1 เมษายน 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
-1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์
-1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
-1 ตุลาคม 2538 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1
-1 ธันวาคม 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
-1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 5
-1 ตุลาคม 2547 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
-1 ตุลาคม 2549 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
-1 ตุลาคม 2550 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 (ลาออก 21 พ.ย.2556)

ตำแหน่งอื่นๆ
-11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
-12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการยุติธรรม การตำรวจและสิทธิมนุษยชน
-8 ธันวาคม 2556 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนนายประวิช รัตนเพียร)
-31 กรกฎาคม 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement