ประวัติเช ยอง ซอก ข้อมูลล่าสุดของเช ยอง ซอก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เช ยอง ซอก

เช ยอง ซอก

เช ยอง ซอก

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 เม.ย. 2517
อายุ 47 ปี
หลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหากับนักกีฬาเทควันโดสาวไทย จนกลายเป็นประเด็นระดับชาติในวงการกีฬาไทย ล่าสุด โค้ชเช เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว และเตรียมทำหน้าที่คุมทัพเทควันโดไทย ลุยศึกเอเชียนส์ เกม 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนกันยายนนี้...


ชื่อ-นามสกุล : เช ยอง ซอก / Choi Young Seok
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1974
สถานที่เกิด : กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
สัญชาติ : เกาหลีใต้
อาชีพ : หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโด

ประวัติครอบครัว

โค้ชเชสมรสแล้วกับภรรยาชาวเกาหลีใต้ มีบุตร 1 คน


ผลงานการคุมทีมเทควันโด

โอลิมปิกเกมส์

เยาวภา บุรพลชัย เหรียญทองแดงโอลิมปิก ประเทศกรีซ ปี 2004
บุตรี เผือดผ่อง เหรียญเงินโอลิมปิก ประเทศจีน ปี 2008
เล็ก ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดงโอลิมปิก ประเทศอังกฤษ ปี 2012

เอเชียนเกมส์

          วสวัตติ์ สมแสวง เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ ปี 2006
          ชลนภัส เปรมแหวว เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ ปี 2006
          ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ ปี 2006
          เยาวภา บุรพลชัย เหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ ปี 2006
          ณัฐยา แสงศศิธร เหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ ประเทศกาตาร์ ปี 2006

          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทองเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          สริตา ผ่องศรี เหรียญทองเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          เป็นเอก การะเกตุ เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          นาชา ปั้นทอง เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          ธัญนันท์ (ชลนภัส) เปรมแหวว เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          ปฏิวัติ ทองสลับ เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010
          รภัทกร ประสพสุข เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ประเทศจีน ปี 2010


เทควันโดชิงแชมป์โลก

          นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2003
          เยาวภา บุรพลชัย  เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2003

          เดชน์ สุทธิกุลการณ์ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2005
          ชลนภัส เปรมแหวว เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2005

          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์โลก 2007
          นาชา ปั้นทอง เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์โลก 2007
          เยาวภา บุรพลชัย เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์โลก 2007
          วัชราพร ดงน้อย  เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2007

          สริตา ผ่องศรี เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์โลก 2009
          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2009
          บุตรี เผือดผ่อง เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2009
          ชลนภัส เปรมแหวว เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2009
          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2011
          รังสิยา นิสัยสม เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2011
          ปฏิวัติ ทองสลับ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์โลก 2011
          นาชา ปั้นทอง เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2011

          ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2013
          เจียรณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์โลก 2013


เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย

          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006
          เยาวภา บุรพลชัย เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006
          รภัทกร ประสพสุข เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006
          นาชา ปั้นทอง เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006
          ชลนภัส เปรมแหวว เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006
          เดชน์ สุทธิกุลการณ์ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006

          เจียรณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2008
          นาชา ปั้นทอง เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2008
          ดาม ศรีจันทร์ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2008
          วัชราพร ดงน้อย เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2008
          ธมนรัตน์ โภคะธนวัฒน์ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2008

          ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2010
          เป็นเอก การะเกตุ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2010
          ชลนภัส เปรมแหวว เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2010
          ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2010
          รภัทกร ประสพสุข เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2010

          เป็นเอก การะเกตุ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2012
          ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2012
           ชัชวาล ขาวละออ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2012

          พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เหรียญทอง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          เจียรณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          อัครินทร์ กิจวิจารณ์ เหรียญเงิน เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          พีระเทพ ศิลาอ่อน เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          สริตา ผ่องศรี เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          รุ่งระวี ขุระสะ เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014
          คาสซานดร้า ฮาลเลอร์  เหรียญทองแดง เทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2014


ซีเกมส์

          ปี 2005 : 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
          ปี 2007 : 8 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
          ปี 2009 : 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง (เฉพาะประเภทศิลปะการต่อสู้)
          ปี 2011 : 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง (เฉพาะประเภทศิลปะการต่อสู้)
          ปี 2013 : 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง (เฉพาะประเภทศิลปะการต่อสู้)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement