ประวัติบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ข้อมูลล่าสุดของบรรณพจน์ ดามาพงศ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บรรณพจน์ ดามาพงศ์

บรรณพจน์ ดามาพงศ์

บรรณพจน์ ดามาพงศ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 ต.ค. 2561
อายุ 3 ปี
นึกว่าจะไม่โดนเรียกแล้วเชียว! แล้วคสช.ก็มีคำสั่ง 46/2557 เรียก บรรณพจน์ ดามาพงศ์" พี่บุญธรรม คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้เข้ารายงานตัวที่ห้องประชุมจามจุรี สโมสรทบ. เทเวศร์ จนได้ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2557 เรื่องให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่ม เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ในวันที่ 4 มิ.ย.57 เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ 1. นายขรรค์ชัย บุนปาน และ 2. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ต้องจับตาดูว่า คสช.เรียกพี่บุญธรรม คุณหญิงพจมานเข้ารายงานตัวในครั้งนี้ จะมีการกำชับ ให้ต้องทำตามเงื่อนไขห้ามอยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือไม่ รายนี้อาจมี กรณีตัดท่อน้ำเลี้ยงตามมาอีกก็เป็นได้

ชื่อ-นามสกุล : นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรบุญธรรมของ พล.ต.ท.เสมอ (เสียชีวิต) และนางพจนีย์ ดามาพงศ์

ภรรยาชื่อนางบุษบา ดามาพงศ์ มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ พลภูมิ ดามาพงศ์

การศึกษา :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รุ่นที่ 30, B.ECON (MAJOR BUSINESS) ปี 2518, M.A.(SOCIOLOGY) TAXAS SOUTHERN STATE UNIVERSITY, .U.S.A

การทำงาน :

แผนกโอนเงินภายในประเทศ ธนาคารไทยพัฒนา ปี 2518-2520, ปฎิบัติราชการในโครงการไซโล กองแผนงาน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก)ปี 2524-2525, ปี 2525-2530

ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง MARKETING DIRECTOR ของบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์จำกัด โดยทำหน้าที่บริหารงานด้านการตลาดระบบคอมพิวเตอร์ IBM ตั้งแต่ขนาดMICROCOMPUTER จนถึง MAINFRAME ให้แก่บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ จำกัด นับแต่ก่อตั้งบริษัท ต่อมาปี 2530

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง DEPUTY MANAGING DIRECTOR ติดต่อประสานงานในการ วางแผนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนการสนับสนุนเทคนิคแก่ลูกค้า ตลอดจนการทำสัญญาทางนิตินัยกับลูกค้าและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเต็ม เนทเวอร์ค จำกัด

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement