ประวัติณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

เพศ -
วันที่เกิด 25 ก.ค. 2478
อายุ 86 ปี
ข่าวออกมาถึงขั้นต้องย่องเข้าพบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอคำแนะนำปราบทุจริตภายในกระทรวงสธ.ภายหลังเป็นปลัดเพียงคนเดียว ที่หาญกล้าประกาศตัวไม่ไปร่วมประชุมกับ ศอ.รส. จนทำให้ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง ผอ.ศอ.รส.หรือแม้แต่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่ปรึกษาศอ.รส. คาดโทษเอา เตรียมพิจารณาโทษทางวินัย

จากนี้ไปสังคมไทยคงต้องจับตา อยากรู้ว่าปลัดสธ.รายนี้จะโดนโทษอะไร ซึ่งก็มีข้อแม้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องได้กลับมามีอำนาจเต็ม ไม่ใช่เป็นแค่ครม.รักษาการเท่านั้น เมื่อนั้นจึงจะพิจารณาโทษทางวินัยปลัดสธ.รายนี้ได้ หากทำไม่ได้ก็คงได้แค่ขู่เท่านั้น

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2521

หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 11 กสธ. ในปี 2537

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 และปรอ. รุ่นที่ 21 ปี 2551

ลูกหม้อกระทรวงสาธารณสุข ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)พิจิตร สสจ.ชลบุรี สสจ.สมุทรปราการ

ประวัติการทำงาน

ปี 2545 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ปี 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ปี 2554 อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปี 2555 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement