ประวัติประจิน จั่นตอง ข้อมูลล่าสุดของประจิน จั่นตอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประจิน จั่นตอง

ประจิน  จั่นตอง

ประจิน จั่นตอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 มี.ค. 2497
อายุ 67 ปี
ประชุม“กบง.”นัดแรกก็สั่งลดดีเซลลง 14 สตางค์ต่อลิตรทันทีต่อด้วยตรึ่งLPG ภาคครัวเรือน แถมสั่งชะลอขึ้นค่าตั๋วรถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัฐมงคลออกไปอีก3 เดือน

เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเพื่อ"คืนความสุขให้ประชาชน"จริงๆ สำหรับ คนรองหัวหน้าคสช. รับผิดชอบ ดูแลงานด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่ชื่อพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง แม่ทัพฟ้า

นี่ยังไม่นับรวมกรณี คสช."คืนความสุขให้คนไทย"อีกด้วยการให้กสทช.ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2014 จากบริษัทอาร์เอสฯ ไปถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีทั้ง 64นัด อีกต่างหาก

เรียกว่ากลายเป็นมหกรรมคืนความสุขให้คนไทยจนเริ่มมีเสียงค่อนแคะว่า คสช.ก็ใช้"ประชานิยม" เป็นเหมือนกัน!

ชื่อ-นามสกุล : ประจิน จั่นตอง

วันที่เกิด : 7 มีนาคม 2497

ประวัติครอบครัว :

ภรรยาชื่อ นางจินตนา จั่นตอง มีบุตร 2 คน

การศึกษา และดูงาน :

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48
ปี 2541 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที 32
ปี 2533 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 37
ปี 2529 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 55
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13


ตำแหน่งปัจจุบัน :

1 ตุลาคม 2555 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
25 กรกฎาคม 2555 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2529 นายทหารยุทธการและการฝึก ฝ่ายยุทธการ แผนกอำนวยการ กองบิน 4
1 ตุลาคม 2532 นักบินประจำกองบังคับการ กองบิน 1
1 ตุลาคม 2533 หัวหน้าแผนกอำนวยการ กองบิน 1
1 ตุลาคม 2534 ผู้บังคับฝูงบิน 103 กองบิน 1 กองพลบินที่ 2
1 ตุลาคม 2535 เสนาธิการกองบิน 1 กองพลบินที่ 2
1 ตุลาคม 2537 รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2541 ผู้บังคับการกองบิน 1 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยทหารไทยประจำกรุงบอนน์
- รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงปารีส
1 ตุลาคม 2543 รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม
1 ตุลาคม 2546 รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2547 เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
1 เมษายน 2548 เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2549 เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2550 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
1 ตุลาคม 2551 รองเสนาธิการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2552 เสนาธิการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2554 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2555 ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ตำแหน่งอื่นๆ :

14 กุมภาพันธ์ 2542 ราชองครักษ์เวร
14 กุมภาพันธ์ 2548 ราชองครักษ์
15 ธันวาคม 2552 ราชองครักษ์พิเศษ
6 พฤษภาคม 2553 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
4 กรกฎาคม 2554 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
25 กรกฎาคม 2555 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ยศหรือขั้น :
1 ตุลาคม 2547 พลอากาศตรี
1 ตุลาคม 2550 พลอากาศโท
10 กันยายน 2552 พลอากาศเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement