ประวัติพลากร สุวรรณรัฐ ข้อมูลล่าสุดของพลากร สุวรรณรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลากร สุวรรณรัฐ

พลากร สุวรรณรัฐ

พลากร สุวรรณรัฐ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 ก.ค. 2491
อายุ 70 ปี
เจ้าตัวถึงกับอดรนทนไม่ได้ ออกมาปฏิเสธ แถมโวยว่า การเมืองเข้ามายุ่ง ที่จู่ๆ ชื่อก็โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน ในฐานะ เป็นเต็ง1เสียบนายกฯ ม.7ตามที่(เดอะเต้น) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ควบตำแหน่ง เลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) จงใจปูดออกมา เพื่อหวังสกัดการเดินเกมการเมืองของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่าง กปปส.  ในช่วงที่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กำลังถูกบีบเข้าสู่ทางตัน เป็นสุญญากาศทางการเมือง

ยิ่งหากช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป ที่หลายฝ่ายคาดกันว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ฤกษ์ฟันนายกรัฐมนตรีในข้อหาทุจริตโครงการจำนำข้าว

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นายพลากร สุวรรณรัฐ

วันที่เกิด 14 กรกฎาคม 2491

ประวัติครอบครัว
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของนายพ่วง (เสียชีวิต 17 พ.ย.2543) และ ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ
- ชื่อพี่น้อง 1. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล สมรสกับนายจเร จุฑารัตนกุล มีบุตรชาย 3 คน
2. น.ส.พิยะดา สุวรรณรัฐ สมรสกับ นายเฮนริค แลงเฟลด์
3. นายพลากร สุวรรณรัฐ สมรสกับ ท่านผู้หญิงทัศนียา โฆวินทะ (อี๊ด) (เสียชีวิต)มีธิดา 1 คน ชื่อ น.ส.ณัฐวรรณ สุวรรณรัฐ (พลอย)
4. น.ส.ภราไดย สุวรรณรัฐ สมรสกับนายทินกร หิรัญพฤกษ์ มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายภูริ หิรัญพฤกษ์
5. นายพระนาย สุวรรณรัฐ สมรสกับ ทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร (เดิมมีธิดาชื่อวิภาบุณย์ เกิดกับ โคอิชิ ต่อมา นายโคอิชิ สมรสกับ มาจิโกะ

การศึกษา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 37
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
28 มิถุนายน 2548 ปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- ปริญญาโท ทางศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม. รุ่น 39
- ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ตำแหน่งปัจจุบัน
18 กรกฎาคม 2544 องคมนตรี
15 กรกฎาคม 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
15 พฤศจิกายน 2527 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย
1 ตุลาคม 2531 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
1 ตุลาคม 2532 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
15 สิงหาคม 2534 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
16 มกราคม 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ตุลาคม 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
1 ตุลาคม 2539 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
8 มกราคม 2541 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ
29 ธันวาคม 2540 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่ 8 (ผอ.ศอ.บต.) (29 ธ.ค.2540-17 ก.ค.2544)

ตำแหน่งอื่นๆ
27 ตุลาคม 2541 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ลาออก)
21 มีนาคม 2543 กรรมการธนาคารออมสิน
23 พฤษภาคม 2543 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (แทนนายประมวล รุจนเสรี)
1 มกราคม 2544 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทนนายปริญญา นาคฉัตรีย์)
18 พฤษภาคม 2544 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ลาออก)
18 กรกฎาคม 2544 องคมนตรี
30 เมษายน 2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ
8 กันยายน 2549 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15 กรกฎาคม 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เครื่องราช
5 พฤษภาคม 2541 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
5 พฤษภาคม 2544 ทุติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
5 พฤษภาคม 2547 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
5 พฤษภาคม 2550 ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)

2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น อะห์ลี ยัง เปอร์ตามา (เซอรี ปาดูกา) ปาจี ดะราจะห์ เกอเบอเบอซารัน เซอเทีย มะห์โกตา กลันตัน ยัง อะห์มัต เตอบีลัง จากสุลต่านรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement