ประวัติสุรชัย ศรีสารคาม ข้อมูลล่าสุดของสุรชัย ศรีสารคาม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรชัย ศรีสารคาม

สุรชัย ศรีสารคาม

สุรชัย ศรีสารคาม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 เม.ย. 2489
อายุ 75 ปี
ในเมื่อการเลือกตั้งในปัจจุบันไม่สามารถลบคำครหาเกี่ยวกับโกงได้ ทำให้กระทรวงไอซีที มีแนวคิดที่จะจัดทำระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชน (สมาร์ทการ์ด) ซึ่ง นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดไอซีที เชื่อว่า จะสามารถลดการโกงเลือกตั้งได้เต็ม 100% พร้อมชี้แจงว่า ประชาชนที่มาเลือกตั้ง ต้องมาสแกนลายนิ้วมือ แล้วตามด้วยการเสียบบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งแสดงตัวตนชัดเจน ไม่มีใครสแกนลายนิ้วมือแทนกันได้

ยังดีที่เพิ่มขั้นตอนการสแกนลายนิ้วมือเข้ามา ไม่อย่างนั้น คงมีหลายต่อหลายคนที่คิดหาช่องโกง เสียบบัตรแทนกันเป็นแน่...

ชื่อ-นามสกุล :สุรชัย ศรีสารคาม

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ด้านการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรุสเวลท์ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 ตุลาคม 2556 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ปลัดอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
- 2522 หัวหน้าศูนย์ควบคุมทะเบียนประวัติราษฎร สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร
- หัวหน้าฝ่ายประมวลผลข้อมูลการทะเบียนและการปกครอง(ศูนย์คอมพิวเตอร์) กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- 29 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- 24 ธันวาคม 2547 ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
- 25 ตุลาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- 4 ธันวาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
- 4 ธันวาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 17 ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- 9 มกราคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
- 23 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
- 18 ตุลาคม 2556 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โอน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement