ประวัติ เยาวเรศ ชินวัตร ข้อมูลล่าสุดของ เยาวเรศ ชินวัตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เยาวเรศ ชินวัตร

 เยาวเรศ ชินวัตร

เยาวเรศ ชินวัตร

เพศ หญิง
วันที่เกิด 30 ม.ค. 2495
อายุ 68 ปี
มุมหนึ่งก็น่าเห็นใจ แต่อีกมุมหนึ่งก็เข้าใจอารมณ์ของกระแสสังคม เพราะยี่ห้อพ่วงท้าย "ชินวัตร" นาทีนี้ทำอะไร ได้อะไร ใครเห็นก็แหยงทั้งนั้น ล่าสุดมีข่าวว่า นางเยาวเรศ ชินวัตร พี่สาวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี จะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาค หญิง ชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

ทว่ากลับโดน น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กสตรีและครอบครัว และกลุ่มเครือข่ายทำงานด้านเด็กและสตรี ออกมาคัดค้านโดยอ้างว่าคุณสมบัติไม่เหมาะ จนนางเยาวเรศ ชินวัตร ต้องออกจดหมายเปิดผนึกขอไม่รับรางวัล โดยให้เหตุผลที่ฟังแล้วหัวใจชื้นนิดๆ ว่าเพื่อสร้างบรรยากาศให้สามัคคี เป็นการถอยที่น่าชื่นชมไม่น้อย

ชื่อ-นามสกุล :เยาวเรศ ชินวัตร

ชื่อเล่น : เรศ

บิดา : นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรม)

มารดา :นางยินดี(ระมิงค์วงศ์) ชินวัตร (ถึงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ (เสียชีวิต 22 ต.ค.2540 ศาลา 7 วัดมกุฎกษัตริยาราม) และนางยินดี ชินวัตร (เสียชีวิต)

ชื่อพี่น้อง :
1. นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับพ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า)
2. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (หย่า 14 พ.ย.2551 ใช้นามสกุล ดามาพงศ์ 8 ธ.ค.2551)
3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับนายวีรชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า)
4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ
5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)
6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับพอฤทัย มีบุตรชาย 4 คน
8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (เดิมชื่อ เยาวมาลย์) สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีธิดา 2 คน
9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิต
10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) มีบุตรชาย 1 คน

ชื่อ-นามสกุลสามี : นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :
1. ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน) สมรสกับไผ่ บัวงาม 22 มิ.ย.2556
2. รัตนพล (รัตนะ) วงศ์นภาจันทร์ (ซัน) สมรสกับ ชนิกานต์ เลิศชวลิตานนท์ สมรส ธันวาคม 2555
3. ธนวัฒน์ (ธนวัต) วงศ์นภาจันทร์ (ซูน) สมรสกับ วิชชุลดา ปรีชม 23 มิ.ย.2554

การศึกษา และดูงาน :
- อนุปริญญาด้านบริหารธุรกิจจากประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- แอร์โฮสเตส สายการบินแอร์สยาม
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินวัตร (เชียงใหม่) จำกัด
- รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการสหพันธ์ในกลุ่มเอเปก
- 29 มิถุนายน 2546 ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- 2 กุมภาพันธ์ 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ลาออก)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement