ประวัติสุเทพ เทือกสุบรรณ ข้อมูลล่าสุดของสุเทพ เทือกสุบรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุเทพ เทือกสุบรรณ

สุเทพ เทือกสุบรรณ

สุเทพ เทือกสุบรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 ก.ค. 2492
อายุ 72 ปี
แล้วหลวงลุง"พระสุเทพ ปภากโร"ก็กลับมาเป็น"ลุงกำนัน"สุเทพ เทือกสุบรรณ คนเดิม หลังถือฤกษ์ลาสิกขา 05.30น. เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยงานแรกที่เตรียมจะทำการแถลงข่าวในวันที่ 30 ก.ค. นี้ คือ งานเป็นปรธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ และหวังเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 6 ข้อ ตามเจตนารมณ์ของ กลุ่ม กปปส.

เชื่อแน่ว่า เมื่อนายสุเทพ กลับมาสู่สภาพปกติ เชื่อแน่ว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นสีสันทางการเมืองไม่น้อย ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในสภาวะพิเศษ ทหารคุมเกมก็ตาม

ไม่เชื่อคอยดู...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ

นามแฝง/ฉายา : เทพเทือก

การศึกษา และดูงาน :
- 2518 ปริญญาโท ทางการบริหาร มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
- 2515 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนอาศรมวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 5 มีนาคม 2548
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
- 20 ธันวาคม 2551
รองนายกรัฐมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กำนันตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 22 เมษายน 2522
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 2522 , 2524
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2522
ส.ส.
- 2523
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2525
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 18 เมษายน 2526
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
- 2526
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
- 27 กรกฎาคม 2529
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- 11 สิงหาคม 2529
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2529-2531) (ลาออก 29 เม.ย. 2531)
- 24 กรกฎาคม 2531
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- 24 สิงหาคม 2531
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (2531-2534)
- 22 มีนาคม 2535
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5
- 13 กันยายน 2535
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6
- 29 กันยายน 2535
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลาออก 6 ธ.ค. 2537)
- 2 กรกฎาคม 2538
ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- 17 พฤษภาคม 2539
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 8
- 25 ธันวาคม 2539
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
- 14 พฤศจิกายน 2540
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- 6 มกราคม 2544
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- 6 กุมภาพันธ์ 2548
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- 5 มีนาคม 2548
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (182,937) (ลาออก 17 ก.ค.2552)
- 20 ธันวาคม 2551
รองนายกรัฐมนตรี
-30 พ.ย. 2556
เลขาธิการ กปปส.

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 3 กุมภาพันธ์ 2552
รองประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)

เครื่องราช :
- 2536 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement