ประวัติภุชงค์ นุตราวงศ์ ข้อมูลล่าสุดของภุชงค์ นุตราวงศ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภุชงค์ นุตราวงศ์

ภุชงค์ นุตราวงศ์

ภุชงค์ นุตราวงศ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
แค่ม็อบการเมืองประกาศปิดกรุงเทพฯ การเมืองไทยก็ร้อนระอุแล้ว ล่าสุด มีเรื่องส่อจะวุ่นอีก เมื่อ "ภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง" ออกมาเปิดเผยว่ามี 87 ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 25 พรรคการเมืองขาดคุณสมบัติ พร้อมกับแนะนำให้ยื่นศาลฎีกาให้ตรวจสอบและวินิจฉัยภายใน 7 วัน หลังเปิดข้อมูลดังกล่าว 2 พรรคใหญ่ เพื่อไทยและภูมิใจไทย ก็ออกมาตำหนิการทำงานของ กกต. ว่าอาจจะผิดพลาด เนื่องจากได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ไม่ได้ขาดคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการตรวจสอบให้แน่ชัดต่อไป ว่าผู้สมัคร ส.ส. ดังกล่าว ขาดคุณสมบัติหรือไม่

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย ภุชงค์ นุตราวงศ์

วันที่เกิด ปี พ.ศ. 2496

ประวัติครอบครัว :
ชื่อคู่สมรส พรวรินทร์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส สวัสดิวร
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน

การศึกษา
- Local Autonomy Collage ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุน)
- ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศศบ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งปัจจุบัน
13 มีนาคม 2555 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2517 อุปนายกสโมสรนักศึกษา
2518 รักษาการนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
- ประธานค่ายอาสาพัฒนา หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แลบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่อ่องสอน
- อักษรเลข ทำหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
2541-2549 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม
13 มีนาคม 2555 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เครื่องราช
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement