ประวัติวัฒนา อัศเหม ข้อมูลล่าสุดของวัฒนา อัศเหม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วัฒนา อัศเหม

วัฒนา อัศเหม

วัฒนา อัศเหม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ก.ย. 2477
อายุ 87 ปี
ตามดู "มหากาพย์โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย คลองด่าน" หลังจากที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา เมืื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ยกฟ้อง นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพวกจากกลุ่มบริษัท "กิจการร่วมค้า NVPSKG" ในความผิดฐานฉ้อโกงที่ดิน และฉ้อโกงด้วยการนำที่ดิน จำนวน 1,900 ไร่ นำมาขายให้กับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนี้ "วัฒนา อัศวเหม" จะออกหัวออกก้อย ก็ขึ้นอยู่กับ ทีมทนาย คพ. ที่จะยื่นฎีกาต่อศาลได้ทันกำหนด "19 ธ.ค." นี้หรือไม่!!...

ชื่อ-นามสกุล : นาย วัฒนา อัศวเหม

ชื่อเล่น : เอี่ยม

มารดา : นางสำอางค์ อัศวเหม (ถึงแก่กรรม)

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส : จันทร์แรม โทณวณิก

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรของนางสำอางค์ อัศวเหม (อายุ 93 ปี เสียชีวิต 1 ก.ย.2538 อยู่ที่บ้านซอยสวน) เดิมชื่อ กิมเอี่ยม แซ่เบ๊ มีน้องสาวชื่อ น.ส.พรพิมล อัศวเหม สมรสแล้ว มีบุตรชาย ชื่อ นายจตุพัฒน์ บารมี

จำนวนบุตร-ธิดา : 3 คน บุตร 3 คน
1. นายพิบูลย์ อัศวเหม
2. นายพูลผล อัศวเหม
3. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

การศึกษา และดูงาน :
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎธนบุรี
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
8 มกราคม 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 พรรคราษฎร (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 พรรคราษฎร
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
14 ธันวาคม 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สิ้นสุดรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ.2534)
4 กุมภาพันธ์ 2534 เลขาธิการพรรคราษฎร
22 มีนาคม 2535 ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 พรรคชาติไทย
17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13 กันยายน 2535 ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
24 กันยายน 2538 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สมุทรปราการ เขต 1 พรรคประชากรไทย (ลาออก)
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 3)
29 มีนาคม 2544 หัวหน้าพรรคราษฎร (ลาออก 9 ก.ค.2547)
2546 เจ้าของบริษัทเพชรจรัสทัวร์
- ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน

เครื่องราช
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- 5 ธันวาคม 2544 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement