ประวัติศุภชัย สมเจริญ ข้อมูลล่าสุดของศุภชัย สมเจริญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุภชัย สมเจริญ

ศุภชัย สมเจริญ

ศุภชัย สมเจริญ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ก.พ. 2492
อายุ 71 ปี
สรุปแล้ว 2 ก.พ.นี้ มีการเลือกตั้ง ส.ส.แน่นอน ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่า หากเลื่อนการเลือกตั้ง ก็จะไม่สามารถตอบประชาชนอีก 66 จังหวัดที่ไม่มีปัญหาได้ ขณะที่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ยืนยันว่า กกต.ไม่ท้อและไม่ถอดใจลาออกแน่นอน และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความสามารถ เพราะเราได้อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็น กกต.แล้ว หากมีปัญหาก็จะขอกำลังเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยดูแล

ชื่อ-สกุล : ศุภชัย สมเจริญ

เพศ : ชาย

วันที่เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2492

บิดา
มารดา นางยุพา สมเจริญ (ถึงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนางยุพา สมเจริญ (สวดถึง 7 มิ.ย.2552 วัดเครือวัลย์ พระราชทานเลิงศพ 8 มิ.ย.2552 เวลา 17.00 น.)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 เมษายน 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว
1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว
1 เมษายน 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง
1 ตุลาคม 2535 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
3 พฤษภาคม 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
1 เมษายน 2537 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 พฤษภาคม 2539 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
1 พฤษภาคม 2540 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
1 ตุลาคม 2542 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8
1 ตุลาคม 2543 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4
1 ตุลาคม 2547 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4
1 ตุลาคม 2548 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2551 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2552 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
1 ตุลาคม 2553 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นๆ

20 มีนาคม 2551 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นฎีกา
ยศหรือขั้น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement