ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ข้อมูลล่าสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ต.ค. 2492
อายุ 72 ปี
เหตุปะทะระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 30 พ.ย. ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ ทำให้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงกับยื่นคำขาดว่า จะขออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล หากรัฐบาลไม่สามารถสั่งการให้ตำรวจส่งกำลังเจ้าหน้าที่ ควบคุมสถานการณ์ ดูแลความปลอดภัยให้นักศึิกษารามฯ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้!!!

ท่าทีที่เปลี่ยนไปของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิดขึ้นหลังจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม้จะมีการติดต่อโดยตรงไปยัง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง , พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แม้กระทั่งการติดต่อไปยังรัฐมนตรีบางคน และแกนนำนปช.อย่าง นายจตุพร พรหมพันธุ์ แต่สิ่งที่ ผศ.วุฒิศักดิ์ ร้องขอก็ไม่เป็นผล นักศึกษารามคำแหงจำนวนมากต้องติดค้างอยู่ในมหาวิทยาลัย หลบกระสุนปืนและระเบิดปิงปองที่ระดมใส่เข้ามาเป็นระยะๆ ในขณะที่นักศึกษาไม่มีอาวุธอะไรที่มากไปกว่าไมโครโฟน โทรศัพท์มือถือ และนกหวีด...

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส : ตวงทอง มังคะลี

ประวัติครอบครัว : สมรสกับ ตวงทอง มังคะลี พ.ย.2556 ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

การศึกษา และดูงาน :
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 126/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 80/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
21 ตุลาคม 2554 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่นๆ :
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
24 เมษายน 2555 กรรมการสภาการศึกษา
14 กันยายน 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รักษาการคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 10 กุมภาพันธ์ 2554 รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แทนนายคิม ไชยแสนสุข)
- 21 ตุลาคม 2554 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่นๆ :
1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประธานกรรมการบริษัท ปิคนิค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
- ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
24 เมษายน 2555 กรรมการสภาการศึกษา (สกศ.)
14 กันยายน 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement