ประวัติวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของวิสาร เตชะธีราวัฒน์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ก.ค. 2499
อายุ 62 ปี
ในฐานะมท.3 ได้ออกมาเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อจะเล่นงานผู้ว่าฯกทม. จากข้ออ้างว่า มีข้อมูลหลักฐาน "คุณชายหมู" ได้นำน้ำมันของ กทม.ไปเติมเครื่องปั่นไฟให้เวทีชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีคนของกทม.ไปคุมเครื่องจนถึง 7 โมงเช้า ถือเป็นการสนับสนุนการชุมนุมอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หากเตือนแล้วยังทำอีก ไม่เช่นนั้นคงจะโดนลงดาบแน่ ด้วยการทำหนังสือถึงมท.1 ให้เสนอ ครม.ปลดผู้ว่าฯ กทม.ออกจากตำแหน่ง ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 …นี่คงเป็นเพียงคำขู่จาก"วิสาร" เท่านั้นที่เล่นตามเกม

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วันที่เกิด 14 กรกฎาคม 2499 วันที่เสียชีวิต 00/00/00

ประวัติครอบครัว :
มีน้องสาวชื่อ นางโสภิดา เทพสุต

ภรรยาชื่อนางสมสะอาด เตชะธีราวัฒน์

มีธิดา ชื่อ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ (ยิ้ม)

การศึกษา :
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

ปี 2526, 2528 ประธานสภาจังหวัดเชียงราย
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรครวมไทย (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคเอกภาพ
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
22 มีนาคม 2535 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคสามัคคีธรรม
13 กันยายน 2535 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
16 ธันวาคม 2536 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคนำไทย (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
24 กรกฎาคม 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ศรชัย มนตริวัติ)
15 สิงหาคม 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย
5 มีนาคม 2544 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย (36,602)
15 มีนาคม 2548 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน)
25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.2550)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
2 เมษายน 2549 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย
30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย