ประวัติวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของวิสาร เตชะธีราวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ก.ค. 2499
อายุ 64 ปี
ในฐานะมท.3 ได้ออกมาเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อจะเล่นงานผู้ว่าฯกทม. จากข้ออ้างว่า มีข้อมูลหลักฐาน "คุณชายหมู" ได้นำน้ำมันของ กทม.ไปเติมเครื่องปั่นไฟให้เวทีชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีคนของกทม.ไปคุมเครื่องจนถึง 7 โมงเช้า ถือเป็นการสนับสนุนการชุมนุมอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หากเตือนแล้วยังทำอีก ไม่เช่นนั้นคงจะโดนลงดาบแน่ ด้วยการทำหนังสือถึงมท.1 ให้เสนอ ครม.ปลดผู้ว่าฯ กทม.ออกจากตำแหน่ง ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 …นี่คงเป็นเพียงคำขู่จาก"วิสาร" เท่านั้นที่เล่นตามเกม

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วันที่เกิด 14 กรกฎาคม 2499 วันที่เสียชีวิต 00/00/00

ประวัติครอบครัว :
มีน้องสาวชื่อ นางโสภิดา เทพสุต

ภรรยาชื่อนางสมสะอาด เตชะธีราวัฒน์

มีธิดา ชื่อ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ (ยิ้ม)

การศึกษา :
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

ปี 2526, 2528 ประธานสภาจังหวัดเชียงราย
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรครวมไทย (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคเอกภาพ
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
22 มีนาคม 2535 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคสามัคคีธรรม
13 กันยายน 2535 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
16 ธันวาคม 2536 กรรมาธิการการสิ่งแวดล้อม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคนำไทย (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
24 กรกฎาคม 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ศรชัย มนตริวัติ)
15 สิงหาคม 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. เชียงราย เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย
5 มีนาคม 2544 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย (36,602)
15 มีนาคม 2548 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน)
25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.2550)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
2 เมษายน 2549 ส.ส. เชียงราย เขต 4 พรรคไทยรักไทย
30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement