ประวัติพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ก.พ. 2499
อายุ 64 ปี
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร.ให้ลงมาคุมการทำคดีสังหารเอ็กซ์-จักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม เองสั่งเรียกประชุมชุดสอบสวนนครบาล โดย ตร.ยังมุ่งเน้นชนวนสังหาร 4 ประเด็นได้แก่ ความขัดแย้งในครอบครัว ความขัดแย้งในวงการพระเครื่อง ความขัดแย้งในสมาคมยิงปืน และ ปัญหาชู้สาว...

ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

ชื่อคู่สมรส : พรรณี อังสนานนท์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 6 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาลวัดนิมมานนรดี
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2519 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรนบ.รบ. รุ่น 7
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่น 50 โรงเรียนสืบสวน กรมตำรวจ
- หลักสูตรนักบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14 กรมตำรวจ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 34 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณราจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณราจักร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 พฤศจิกายน 2554 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2520 รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา
2524 รองสารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
2525 รองสารวัตรสืบสวนสาถนีตำรวจภูธรอำเภอสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
2528 รองสารวัตรแผนก 2 กองกำกับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
2 ตุลาคม 2530 สารวัตรแผนกวินัย กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1 ตุลาคม 2534 ผู้กำกับการภาควิชากฎหมาย สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
2 ตุลาคม 2535 รองผู้บังคับการกองแผนงาน 2
16 กุมภาพันธ์ 2537 รองเลขานุการกรมตำรวจ
4 ตุลาคม 2539 ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษา
31 พฤษภาคม 2540 เลขานุการกรมตำรวจ
2 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
14 ตุลาคม 2542 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3
31พฤษภาคม 2544 ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
1 ตุลาคม 2544 รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2546 รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
1 มิถุนายน 2547 นายตำรวจราชสำนักเวร
1 ตุลาคม 2548 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
30 เมษายน 2550 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
1 ตุลาคม 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2553 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน
18 พฤศจิกายน 2554 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement