ประวัติบุญเลิศ ไพรินทร์ ข้อมูลล่าสุดของบุญเลิศ ไพรินทร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญเลิศ ไพรินทร์

บุญเลิศ ไพรินทร์

บุญเลิศ ไพรินทร์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ก.ค. 2484
อายุ 80 ปี
ออกมาทำนายดวงเมืองอีกครั้ง สำหรับ นายบุญเลิศ ไพรินทร์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของฉายา “โหรสภาสูง” ระบุว่า ดวงเมืองยังไม่ดี เสี่ยงเลือดตกยางออกสูง ชี้ อาจถึงขั้นสั่นสะเทือน เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ แนะ "ยิ่งลักษณ์" ใช้สติปัญญา หาทางออกประเทศ...

ชื่อ - สกุล : บุญเลิศ ไพรินทร์

นามแฝง/ฉายา : โหรสภาสูง

บิดา : นายจ้อย ไพรินทร์

มารดา : นางพิศ แซ่เตียว

ชื่อคู่สมรส : มรินทร์ ปิ่นแก้ว

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน บุตร - คน ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ด้านบริหาร มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (39,777 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
- 4 มีนาคม 2539 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช) (ลาออก 1 ต.ค.2542)
- 28 เมษายน 2541 กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ลาออก)

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลำดับที่ 2 ของ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยคะแนน 64,848)
- 28 สิงหาคม 2543 รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม คนที่ 3
- 20 สิงหาคม 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
- 20 สิงหาคม 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 2
- 28 พฤศจิกายน 2546 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- 21 กันยายน 2550 กรรมการบริหารพรรคประชาราช
- 3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (39,777 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement