ประวัติพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ข้อมูลล่าสุดของพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นอันว่าเดินหน้าได้เต็มที่ สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.งบปี54 "พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์" หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลสามารถนำทูลเกล้าฯ ได้ต่อไปตามขั้นตอน ส่วนกรณี ปชป.-40 ส.ว. ยื่นคำร้องปมแก้ รธน. ยังไม่มีการพิจารณาในกรณีดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล : นาย พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

การศึกษา และดูงาน :

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

14 กันยายน 2555 รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
14 กันยายน 2555 รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement