ประวัติอุเทน ชาติภิญโญ ข้อมูลล่าสุดของอุเทน ชาติภิญโญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุเทน ชาติภิญโญ

อุเทน ชาติภิญโญ

อุเทน ชาติภิญโญ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ย. 2494
อายุ 69 ปี
ได้เข้าร่วมงาน พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 1 องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่สะพานพุทธยอดฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 204 ปี "อุเทน ชาติภิญโญ" อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารจัดการน้ำ ระบุตอนหนึ่งว่า คนไทยในยุคนี้ ลืม-ไม่รู้จัก ส่วนรวม คืออะไร เสียสละ คืออะไร หากคนไทยยังเป็น “พวกคนไทยเฉย” อนาคตของประเทศจะเดินลำบากแน่...

ชื่อ-สกุล : อุเทน ชาติภิญโญ

เพศ ชาย

วันที่เกิด 15 พฤศจิกายน 2494

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
21 มกราคม 2546 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (แทนนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)
17 มิถุนายน 2546 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement