ประวัติศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ข้อมูลล่าสุดของศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ก.พ. 2501
อายุ 63 ปี
ส.ส.อุตรดิตถ์ หนึ่งใน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ลุกมาเคลื่อนไหว กรณีคลิปฉาวนักการเมืองคนดัง ที่คล้ายเสียง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม และมีแววจะรวมตัวกับเพื่อน ส.ส. ล่ารายชื่อยื่นถอดถอน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ก่อนการประชุมของพรรคเพื่อไทย เพราะ ส.ส.หลายคนมีความห่วงใยกระแสต่อต้ายและยังทำลายพรรค และอดีตนายกฯ และอยากให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ตัดสินใจอะไรให้ชัดเจนในฐานะชายชาติทหาร เพื่อรักษาความสง่างามก่อนจะมีกระบวนการอื่นๆ เพราะอยุู่ต่อไปมีผลเสียมากกว่าผลดี...

ประวัติ:

ชื่อ-สกุล : นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

วันที่เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2501

ประวัติครอบครัว
- เป็นบุตรของนายสกล และนางพรรณี ศรัณย์เกตุ

การศึกษา :
- 2547 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 2542 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย (26,101 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย (50,264)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
2 เมษายน 2549 ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย
15 ตุลาคม 2550 กรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย (26,101 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement