ประวัติสหวัฒน์ แน่นหนา ข้อมูลล่าสุดของสหวัฒน์ แน่นหนา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สหวัฒน์ แน่นหนา

สหวัฒน์ แน่นหนา

สหวัฒน์ แน่นหนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 29 ธ.ค. 2495
อายุ 68 ปี
โดนเด้งฟ้าผ่าทั้งที่มีเวลาการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการอีกเพียง 2เดือนเท่านั้น สำหรับ นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และให้นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ทั้งนี้ รายงานข่าวคาดว่า สาเหตุที่นายสหวัฒน์ โดนย้ายอาจจะมาจากผลงานไม่เข้าเป้า กรณี การเจรจากับศาลฎีกาในการคัดค้านทุบอาคารโบราณ รวมถึงประกวดราคาโครงการสร้างอาคาร 100 ปี กรมศิลปากรซึ่งได้มีการเปิดอีอ๊อกชั่น หาบริษัทมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่มีบริษัทใดมาเสนอ ทำให้เกิดความล่าช้า …

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย สหวัฒน์ แน่นหนา

วันที่เกิด 29 ธันวาคม 2495

การศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวทยาลัยศิลปากร ปี 2513-2516

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2555 อธิบดีกรมศิลปากร


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รองอธิบดีกรมศิลปากร
4 พฤศจิกายน 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
1 ตุลาคม 2555 อธิบดีกรมศิลปากร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement