ประวัติพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 ธ.ค. 2497
อายุ 64 ปี
กลายเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯคนใหม่เรียบร้อย หลังเป็นฝ่ายคว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน 62 เสียง

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

วันที่เกิด 27 ธันวาคม 2497

ประวัติครอบครัว
- ภรรยาชื่อนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
- มีธิดาชื่อ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (เอ๋ย)

การศึกษา :
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 31)
- โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.รุ่นที่15)
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ :
1 ตุลาคม 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล
1 มีนาคม 2538 ผู้กำกับการกองวิชาการ
25 ตุลาคม 2539 รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
4 พฤศจิกายน 2540 กรรมการองค์การสวนสัตว์
16 ธันวาคม 2540 รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1 พฤษภาคม 2542 รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
14 ตุลาคม 2542 ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2544 ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2
11 พฤศจิกายน 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1 ตุลาคม 2547 รองจเรตำรวจ
1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
30 พฤศจิกายน 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
7 กุมภาพันธ์ 2551 จเรตำรวจ (สบ 8)
31 พฤษภาคม 2551 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
18 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ :
- เลขาธิการสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงรียนท่าเรือนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา
14 มิถุนายน 2548 กรรมการองค์การคลังสินค้า
22 เมษายน 2551 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
29 เมษายน 2551 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
20 มกราคม 2552 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
20 มกราคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15 ธันวาคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement