ประวัติพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 ธ.ค. 2497
อายุ 67 ปี
กลายเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯคนใหม่เรียบร้อย หลังเป็นฝ่ายคว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน 62 เสียง

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

วันที่เกิด 27 ธันวาคม 2497

ประวัติครอบครัว
- ภรรยาชื่อนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
- มีธิดาชื่อ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (เอ๋ย)

การศึกษา :
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 31)
- โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.รุ่นที่15)
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ :
1 ตุลาคม 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล
1 มีนาคม 2538 ผู้กำกับการกองวิชาการ
25 ตุลาคม 2539 รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
4 พฤศจิกายน 2540 กรรมการองค์การสวนสัตว์
16 ธันวาคม 2540 รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1 พฤษภาคม 2542 รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
14 ตุลาคม 2542 ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2544 ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2
11 พฤศจิกายน 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1 ตุลาคม 2547 รองจเรตำรวจ
1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
30 พฤศจิกายน 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
7 กุมภาพันธ์ 2551 จเรตำรวจ (สบ 8)
31 พฤษภาคม 2551 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
18 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งอื่นๆ :
- เลขาธิการสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงรียนท่าเรือนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา
14 มิถุนายน 2548 กรรมการองค์การคลังสินค้า
22 เมษายน 2551 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
29 เมษายน 2551 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
20 มกราคม 2552 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
20 มกราคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15 ธันวาคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement