ประวัตินิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ข้อมูลล่าสุดของนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 ม.ค. 2491
อายุ 73 ปี
วันนี้กระแสต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้กระจายไปทั่วประเทศจนมืดฟ้ามัวดิน แม้แต่ในกลุ่มข้าราชการ อย่างกรณีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวบริเวณหน้ากระทรวงในช่วงที่ผ่านมา จนปลัดกระทรวงต้องออกมาปราม แต่ไม่เป็นผล แค่มีการเคลื่อนย้ายไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเยื้องกับที่ตั้งกระทรวงเท่านั้น ในที่สุดก็ต้องเป็น"นิวัฒน์ธำรง"ในฐานะเจ้ากระทรวง ต้องออกมาว้าก ออกมาเตือนๆกัน มีการอ้างระเบียบราชการ ซึ่งไม่สามารถทำได้ เพราะข้าราชการต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยกเว้นเวลานอกราชการ ไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ เมื่อออกมาเตือนถึงขนาดนี้ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเอาอยู่หรือไม่

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

วันที่เกิด : 25 มกราคม 2491

ประวัติครอบครัว :
- เดิมชื่อ นิวัฒน์ บุญทรง ต่อมาเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (นิวัฒน์ บุญทรง / นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
- เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายเจริญ และนางบุญเลียบ บุญทรง
ชื่อพี่-น้อง 1. นายสุพล บุญทรง
2. น.ส.บังอร บุญทรง
3. นายวินัย บุญทรง
4. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (เดิมชื่อ นิวัฒน์ บุญทรง)
5. นายประวิทย์ บุญทรง
6. น.ส.ดวงรัตน์ บุญทรง
7. น.ส.ราศรี บุญชู

- ภรรยาชื่อ นางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล (เดิมชื่อสุขุมาลย์ บุญทรง) มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตรชาย 1. นายณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล (นภชา) สมรสกับวรวลัญช์ ศิริอัฐ บุตรี พล.ต.ต.ธนากร-พัชรินทร์ ศิริอัฐ
2. นายคทา บุญทรงไพศาล (ภาสุวัฒน์)

การศึกษา :
- ปริญญาโท ควบคุมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- ประถมศึกษา โรงเรียนบางคนทีสกลวิสุทธิ
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางกล้วยรุ่งมณี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
30 มิถุนายน 2556 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นๆ :
7 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ล่ามให้กับฝรั่งที่มาสำรวจน้ำมัน
- พนักงาน US Officer Club
- Recreation Center โรงแรมเจ้าพระยา
- ผู้แทนฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ บริษัทไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน บริษัทไอบีเอ็ม
- รองประธานกรรมการบริหาร ชินคอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการบริหารธุรกิจสื่อและโฆษณา
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2545 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งทางการเมือง :
12 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 21 พรรคเพื่อไทย (ลาออก 1 ก.พ.2555)
13 กันยายน 2554 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2556 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นๆ :
7 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
2 ตุลาคม 2555 รองประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
9 พฤษภาคม 2556 รองประธานกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement