ประวัตินิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ข้อมูลล่าสุดของนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 ม.ค. 2491
อายุ 70 ปี
วันนี้กระแสต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้กระจายไปทั่วประเทศจนมืดฟ้ามัวดิน แม้แต่ในกลุ่มข้าราชการ อย่างกรณีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวบริเวณหน้ากระทรวงในช่วงที่ผ่านมา จนปลัดกระทรวงต้องออกมาปราม แต่ไม่เป็นผล แค่มีการเคลื่อนย้ายไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเยื้องกับที่ตั้งกระทรวงเท่านั้น ในที่สุดก็ต้องเป็น"นิวัฒน์ธำรง"ในฐานะเจ้ากระทรวง ต้องออกมาว้าก ออกมาเตือนๆกัน มีการอ้างระเบียบราชการ ซึ่งไม่สามารถทำได้ เพราะข้าราชการต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยกเว้นเวลานอกราชการ ไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ เมื่อออกมาเตือนถึงขนาดนี้ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเอาอยู่หรือไม่

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

วันที่เกิด : 25 มกราคม 2491

ประวัติครอบครัว :
- เดิมชื่อ นิวัฒน์ บุญทรง ต่อมาเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (นิวัฒน์ บุญทรง / นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
- เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายเจริญ และนางบุญเลียบ บุญทรง
ชื่อพี่-น้อง 1. นายสุพล บุญทรง
2. น.ส.บังอร บุญทรง
3. นายวินัย บุญทรง
4. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (เดิมชื่อ นิวัฒน์ บุญทรง)
5. นายประวิทย์ บุญทรง
6. น.ส.ดวงรัตน์ บุญทรง
7. น.ส.ราศรี บุญชู

- ภรรยาชื่อ นางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล (เดิมชื่อสุขุมาลย์ บุญทรง) มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตรชาย 1. นายณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล (นภชา) สมรสกับวรวลัญช์ ศิริอัฐ บุตรี พล.ต.ต.ธนากร-พัชรินทร์ ศิริอัฐ
2. นายคทา บุญทรงไพศาล (ภาสุวัฒน์)

การศึกษา :
- ปริญญาโท ควบคุมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
- วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- ประถมศึกษา โรงเรียนบางคนทีสกลวิสุทธิ
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางกล้วยรุ่งมณี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
30 มิถุนายน 2556 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นๆ :
7 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ล่ามให้กับฝรั่งที่มาสำรวจน้ำมัน
- พนักงาน US Officer Club
- Recreation Center โรงแรมเจ้าพระยา
- ผู้แทนฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ บริษัทไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน บริษัทไอบีเอ็ม
- รองประธานกรรมการบริหาร ชินคอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการบริหารธุรกิจสื่อและโฆษณา
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2545 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งทางการเมือง :
12 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 21 พรรคเพื่อไทย (ลาออก 1 ก.พ.2555)
13 กันยายน 2554 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2556 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นๆ :
7 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
2 ตุลาคม 2555 รองประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
9 พฤษภาคม 2556 รองประธานกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement