ประวัติยรรยง พวงราช ข้อมูลล่าสุดของยรรยง พวงราช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ยรรยง พวงราช

ยรรยง พวงราช

ยรรยง พวงราช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 เม.ย. 2495
อายุ 69 ปี
ข่าว สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. อายัดข้าวทั้งหมดในโครงการรับจำนำข้าว ที่อยู่ในโรงสีเกษตรไพศาลธัญกิจ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบ หลังพบข้าวเน่า และมีเชื้อราขึ้นที่กระสอบ ทำให้ ยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกข้าวทันทีวานนี้(1มี.ค.) แม้ที่ผ่านมาจะลงพื้นที่ตรวจสอบเกือบทุกอาทิตย์ แต่ข่าว สตง. อายัดข้าว ทำให้ปมทุจริตจำนำข้าว ดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีก ยรรยง เลยต้องเหนื่อยหน่อย เพราะรัฐบาลพรรคเพื่อไทย หยิบยื่นเก้าอี้ รมช.พาณิชย์ให้ เพื่อรับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวโดยตรง...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย ยรรยง พวงราช

วันที่เกิด : 14 เมษายน 2495

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายสุพรรณ และนางพิมพ์ พวงราช
- ภรรยาชื่อนางผุสดี พวงราช มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อ 1. น.ส.กนกพรรณ พวงราช
2. นายสมิกษ์ พวงราช

การศึกษา :
- LLM.จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทคนิคศรีสะเกษ
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
13 มีนาคม 2555 กรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
21 สิงหาคม 2555 รองประธานกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
25 ธันวาคม 2555 กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.)
23 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสิทธิบัตรกรมทะเบียนการค้า
2533 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1 ตุลาคม 2534 รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2535 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
6 มีนาคม 2539 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
1 ตุลาคม 2541 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ตรวจราชการ 10)
1 ตุลาคม 2543 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
14 ตุลาคม 2544 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
29 ธันวาคม 2546 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
1 ตุลาคม 2550 อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหาร 10) (แทน นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)
1 ตุลาคม 2552 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (เกษียณ 1 ต.ค.2555)

ตำแหน่งอื่นๆ :
10 พฤษภาคม 2540 กรรมการมาตรฐานสินค้า
22 มิถุนายน 2542 กรรมการมาตรฐานสินค้า
23 พฤศจิกายน 2542 กรรมการองค์การคลังสินค้า
3 มิถุนายน 2546 กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
3 สิงหาคม 2547 ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
4 ตุลาคม 2548 รองประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
27 กุมภาพันธ์ 2550 รองประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา
14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
13 มีนาคม 2555 กรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
24 เมษายน 2555 กรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
10 กรกฎาคม 2555 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (แทนนายอำนวย ปะติเส)
21 สิงหาคม 2555 รองประธานกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
25 ธันวาคม 2555 กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.)
23 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement