ประวัติศรีสุวรรณ จรรยา ข้อมูลล่าสุดของศรีสุวรรณ จรรยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศรีสุวรรณ จรรยา

ศรีสุวรรณ จรรยา

ศรีสุวรรณ จรรยา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
จากคำพิพากษาขององค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ให้รัฐบาลไปทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ก่อนดำเนินการจ้างออกแบบแต่ละแผนงาน ได้สร้างความพอใจให้กับนายศรีสุบรรณ และคณะรวม 45 คนในฐานะผู้ร้อง และยังจะเดินหน้าต่อในการยื่นต่อป.ป.ช.เพื่อเอาผิดกับนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลแผนการบริหารจัดการน้ำ ฐานละเลยการปฎิบัติหน้าที่ และดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต่อไป

ที่ผ่านมานายศรีสุบรรณ ในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะแวดล้อม ได้ดำเนินการฟ้องร้องมาแล้วกว่า 50 คดี กรณีโครงการต่างๆที่สร้างความเดือดร้อน กระทบต่อประชาชนและชุมชน ยกตัวอย่าง"คดีมาบตาพุด"ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการดำเนินการ 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง หรือคดีมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิกระทบต่อชาวบ้านใกล้เคียง รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แก้ปัญหาน้ำท่วม เพราะจะกระทบต่อผืนป่าและชุมชนอย่างหนัก หรือล่าสุดการประชุมน้ำโลกที่จ.เชียงใหม่ มองว่าเป็นปาหี่ ผลาญภาษีประชาชนโดยใช่เหตุ...เรียกได้ว่าขอทำหน้าที่ค้านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยืนยันหนักแน่นในการทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดเพื่อคานอำนาจนักการเมือง ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย ศรีสุวรรณ จรรยา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
8 กันยายน 2545 นายทะเบียนพรรครักษ์ถิ่นไทย
10 พฤศจิกายน 2546 รองหัวหน้าพรรครักษ์ถิ่นไทย (ลาออก 21 ต.ค.2547)
- นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement