ประวัติสรจักร ศิริบริรักษ์ ข้อมูลล่าสุดของสรจักร ศิริบริรักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สรจักร ศิริบริรักษ์

สรจักร ศิริบริรักษ์

สรจักร ศิริบริรักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 มี.ค. 2498
อายุ 65 ปี
วงการวรรณกรรมต้องสูญเสียอีกแล้ว เมื่อ "สตีเฟ่น คิง เมืองไทย" นักเขียนเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ในวัยเพียง 58 ปี ภายหลังคนในบ้านได้พบศพในบ่อปลาคาร์ฟหลังบ้านพักย่านสายไหม โดยนักเขียนผู้เป็นตำนาน ได้มีผลงานมากมาย กว่า 200 เรื่อง อาทิ ศพข้างบ้าน ศพใต้เตียง อำพรางอำยวน ผีหัวขาด เป็นต้น โดยเขาต้องหยุดเขียนเมื่อปี 2550 เนื่องจากประสบกับโรคพาร์กินสัน ...

ชื่อ-สกุล : สรจักร ศิริบริรักษ์

ฉายา สตีเฟ่น คิงเมืองไทย

เพศ ชาย

เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2498

วันที่เสียชีวิต 28 พฤษภาคม 2556

ถิ่นกำเนิด
จังหวัดบุรีรัมย์


การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่จังหวัดนครราชสีมา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส
2521 ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535 ปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ลูกจ้างชั่วคราวที่ โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เภสัชกร 8 ฝ่ายวิชาการ กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุ
- ผู้บรรยายาพิเศษให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ในหลายสถาบัน
- นักเขียน

เครื่องราช
- 2542 รางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดี จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติจากหนังสือ "เภสัชโภชนา 2" ประจำปี 2542
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement