ประวัติธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์ ข้อมูลล่าสุดของธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 6 ก.ค. 2533
อายุ 31 ปี
ชื่อ - นามสกุล : ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์

ชื่อเล่น : โบ

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรของนางลักษณ์ จิรปรีชานนท์

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ผลงานโฆษณา วาสลีน, ทเวลฟ์ พลัส, โดฟ, เคเอฟซี, โอวัลติน
- ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก My name is love เค้าเรียกผมว่า...ความรัก คู่กับ เป้-อารักษ์
- ผลงานละครเรื่องแรก ไฟหวน ทางช่อง 7 ต่อมาก็มี สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement