ประวัติศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ข้อมูลล่าสุดของศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ม.ค. 2495
อายุ 66 ปี
เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2495 จังหวัดอุทัยธานี เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายแก้ว (เสียชีวิต) และนางเฉลียว ควัฒน์กุล ภรรยาชื่อนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส อุทัยธานี ได้ทุนระดับอำเภอเรียนที่โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส อุทัยธานี (สอบได้ที่1 ของประเทศไทย), มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุทัยทวีเวท (อุทัยวิทยาคม) ก็ได้ทุนของจังหวัดและได้ทุนเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้เพียง 3 เดือน สอบได้ทุน ก.พ.ตามความต้องการของสรรพากร ไปเรียนที่อังกฤษ), ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากลอนดอน สคูล ออฟ อีคอนอมิกส์ แอนด์ โพลิติคัลไซแอนซ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ ควีน แมรี่ คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษี กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร (ระดับ 7) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรมสรรพากร (ระดับ 8) ปี 2532, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (ระดับ 9) ปี 2535, รองผู้อำนวยการ สศค. ปี 2539, ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10 ),ผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1 ตุลาคม 2541, อธิบดีกรมสรรพากร
(นักบริหาร 10)1 ตุลาคม 2543-2547 และดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง 1 ตุลาคม 2547 (ต่ออายุอีก 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 ต.ค.2551- 30 ก.ย.2552) นอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมการบริษัทอีกหลายแห่ง

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2551 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายศุภรัตน์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร กรณีแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร เหตุเกิดสมัยปีพ.ศ. 2543 - 2544 จึงมีมติให้ส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป จนกระทั่งวันที่ 18 พ.ค. 2551 อ.ก.พ.มีมติลงโทษไล่ออกนายศุภรัตน์ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement