ประวัตินายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ข้อมูลล่าสุดของนายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

นายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

นายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 พ.ค. 2489
อายุ 75 ปี
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัฐสภาไทย สำหรับ การจับสลากชิงตำแหน่ง รอง ปธ.วุฒิสภาคนที่ 2 หลังลงคะแนนรอบที่สอง นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว. อุตรดิตถ์ กับ นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ส.ว.สุรินทร์ ได้คะแนนเท่ากัน 68 คะแนน จึงต้องใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 6 (3) วรรค 2 โดยให้ประธานในที่ประชุมจับสลาก ผลปรากฎว่า นพ.อนันต์ ดวงดีกว่า จึงได้เป็นประธานวุฒิสภา คนที่ 2 แทน นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา ส.ว.ชัยภูมิ ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

วันที่เกิด 21 พฤษภาคม 2489

ถิ่นกำเนิด :
จ.สุรินทร์

ประวัติครอบครัว
- บิดา นายเสงี่ยม อริยะชัยพาณิชย์
- มารดา นางสุภาพ อริยะชัยพาณิชย์
- ภรรยาชื่อนางทวีสิน อริยะชัยพาณิชย์

การศึกษา :
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งปัจจุบัน :
2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุรินทร์ (291,366)
26 เมษายน 2554 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 ตุลาคม 2542 รองอธิบดีกรมอนามัย
21 มกราคม 2545 รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ
8 พฤศจิกายน 2545 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ลาออก 1 ส.ค.2547)

ตำแหน่งอื่นๆ :
23 กรกฎาคม 2541 กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
25 พฤศจิกายน 2546 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (CPLO)
20 มกราคม 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุรินทร์ (57,115)
8 พฤษภาคม 2550 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.มรกต กรเกษม)
2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุรินทร์ (291,366)
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
26 เมษายน 2554 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement