ประวัติอิศรา ทองธวัช ข้อมูลล่าสุดของอิศรา ทองธวัช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อิศรา ทองธวัช

อิศรา ทองธวัช

อิศรา ทองธวัช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 ม.ค. 2500
อายุ 64 ปี
เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ลอบวางระเบิด บนถนนสาย 410 ม.5 บ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ส่งผลให้ นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายเชาวลิต ไชยฤกษ์ ป้องกันจังหวัดยะลาเสียชีวิต ขณะกำลังเดินทางเข้าพื้นที่ อ.เบตง ซึ่งที่ผ่านมา บุคคลทั้งสองต่างทุ่มเททำงานเพื่อคนในพื้นที่ โดยสร้างผลงานไว้มากมาย

ชื่อ-สกุล นาย อิศรา ทองธวัช

วันเดือนปีเกิด 13 มกราคม 2500
ภูมิลำเนา จ.นครศรีธรรมราช
คู่สมรส นางธนีนาถ

การศึกษา -ปริญญาตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)
   -ปริญญาตรี น.บ.   : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2532)
  -ปริญญาโท ผ.ม.   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)
หลักสูตร -นอ.รุ่นที่ 46

ตำแหน่งปัจจุบัน
21 มกราคม 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
-23 พ.ย.2524  นักวิชาการแผนที่ 3 กองผังเมือง สนง.ปลัดกรุงเทพมหานคร
-23 พ.ย.2526  นักวิชาการแผนที่ 4 กองผังเมือง สนง.ปลัดกรุงเทพมหานคร
-1 ม.ค.2532  นักวิชาการแผนที่ 5 กองผังเมือง สนง.ปลัดกรุงเทพมหานคร
-11 มิ.ย.2533  นักพัฒนาชุมชน 5 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สนง.ลาดพร้าว
-5 เม.ย.2534  จพง.ปกครอง 5 งานปกครอง สนง.เขตลาดพร้าว
-22 ก.พ.2536  จพง.ปกครอง 6 งานเทศกิจ สนง.เขตสัมพันธวงศ์
-16 มิ.ย.2536  โอนไปสังกัดกรมการปกครองในตำแหน่ง
   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช
-25 ก.ค.2537  จพง.ปค.6 ฝ่ายปกครอง จ.นครศรีธรรมราช
-8 พ.ค.2539  จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จ.นครศรีธรรมราช
-16 ธ.ค.2546  จ่าจังหวัด (จพง.ปค.8ว) ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต
-1 พ.ย.2547  นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อ.ลานสภา จ.นครศรีธรรมราช
-25 ม.ค.2550  นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
-11 ธ.ค.2551  นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
-14 ก.ย.2552  นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
   (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ)
-2 มี.ค.2553  นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
-24 พ.ค.2553  นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
-27 ก.ย.2553  นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
-24 ม.ค.2554   นายอำเภอ (ผอ.ต้น) อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
-20 เม.ย.2554  จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.ปค.
-12 ก.ย.2554  โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง
   เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สูง)
-21 ม.ค.2556  รอง.ผวจ.ยะลา (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement