ประวัติประชุม รัตนเพียร ข้อมูลล่าสุดของประชุม รัตนเพียร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประชุม รัตนเพียร

ประชุม รัตนเพียร

ประชุม รัตนเพียร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 ก.พ. 2469
อายุ 94 ปี
เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา สำหรับ "ครูชุม" อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง บิดาของนายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น. วันที่ 31 มี.ค. และเวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย.นี้ ที่ศาลากวีนฤมิตร วัดเทพศิรินทราวาส ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย ประชุม รัตนเพียร

วันที่เกิด 25 กุมภาพันธ์ 2469

ถิ่นกำเนิด :
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของนายอิ่ม และนางแวว รัตนเพียร
มียายชื่อนางสมาน รัตนเพียร (เสียชีวิต)

ภรรยาชื่อนางวิจิตรา รัตนเพียร มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. ดร.ประวิช รัตนเพียร สมรสกับ พัชราภรณ์
2. ดร.ประเวช รัตนเพียร สมรสกับ สาวิตรี
3. ดร.วาชิต รัตนเพียร สมรสกับ อารยา
4. รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับ เดวิด จอห์น ชาร์ลสเวิร์ธ 14 ก.พ.2552

การศึกษา :
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากเซนต์โอลาฟอคาเดมี ประเทศสวีเดน
- ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกพาณิชยการ


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าของโรงเรียนดุสิตพณิชยการ
- เจ้าของโรงเรียนพณิชยการสีลม
- เจ้าของโรงเรียนรัตนพาณิชยการ
- รับหน้าที่แทนให้กับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (หลังจาก พ.อ.อนุ รมยานนท์ ถึงแก่กรรม)
- นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนที่ 12

ตำแหน่งทางการเมือง :
2512 ส.ส. ครั้งแรก สังกัดพรรคสหประชาไทย
2518 ส.ส. ตราด พรรคธรรมสังคม
17 มีนาคม 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (17 มี.ค.2518-8 ม.ค.2519)
8 มกราคม 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
21เมษายน 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
5 ตุลาคม 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. นนทบุรี พรรคประชากรไทย (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
24 กรกฎาคม 2531 กรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการกีฬา
24 กรกฎาคม 2531 กรรมาธิการติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. นนทบุรี เขต 2 พรรคประชากรไทย (คะแนน 30,926)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement