ประวัติชินภัทร ภูมิรัตน ข้อมูลล่าสุดของชินภัทร ภูมิรัตน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชินภัทร ภูมิรัตน

ชินภัทร ภูมิรัตน

ชินภัทร ภูมิรัตน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 พ.ย. 2495
อายุ 69 ปี
หลังวิจารณ์กันมาต่อเนื่อง กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 'ชินภัทร ภูมิรัตน' เลขาธิการ กพฐ. ได้ลงนามคำสั่งย้ายผู้อำนวยการ สพร. แบบไม่มีกำหนด ย้ำไม่ใช่เป็นการสรุปว่ามีความผิด หรือมีความบกพร่องเกี่ยวกับการทุจริต แต่เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และโปร่งใส...

ชื่อ-นามสกุล : ชินภัทร ภูมิรัตน

วันที่เกิด 9 พฤศจิกายน 2495

การศึกษา และดูงาน
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท Curriculum & Instruction University of Kansas, U.S.A.
ปริญญาเอก Science Education, University of Kansas , U.S.A.
หลักสูตรเสนาธิการ รุ่นที่ 39

ตำแหน่งปัจจุบัน
3 ธันวาคม 2552 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งอื่นๆ
7 สิงหาคม 2555 กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2535 ผู้อำนวยการกองวิจัยการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
2539 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
2541 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
13 ตุลาคม 2546 ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษา 10 ชช.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1 ตุลาคม 2547 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 พฤศจิกายน 2549 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ตุลาคม 2551 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ธันวาคม 2552 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

ตำแหน่งอื่นๆ
15 มิถุนายน 2547 กรรมการการอาชีวศึกษา
14 พฤศจิกายน 2549 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
22 เมษายน 2551 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
24 เมษายน 2555 กรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
7 สิงหาคม 2555 กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 กันยายน 2555 กรรมการคุรุสภา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement