ประวัติเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ข้อมูลล่าสุดของเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ก.ค. 2489
อายุ 75 ปี
ถึงกลับเนื้อเต้น! "เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช" รีบแจงกรณีจัดซื้อรถตู้โรงเรียนจำนวน 1,000 คัน แพงเกินจริง โบ้ยเอกสารงบประมาณพิมพ์ผิดพลาด ย้ำราคาจัดซื้อจริงคันละ 1.2 ล้านบาท ไม่ใช่ 2.3 ล้านบาท ป้องคนกระทรวงศึกษาธิการเป็นคนต้นแบบ ไม่ทำอะไรไม่ชอบมาพากล...

ชื่อ-สกุล : เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

วันที่เกิด 23 กรกฎาคม 2489

บิดา นายจำรัส พงษ์พานิช
มารดา นางพริ้ง

ถิ่นกำเนิด
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน

ภรรยาชื่อ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ธีรนุช (ปุ๋ม)
2. สุธิดา (ปิ๋ม)
3. ปรีชาพล (ป๋อม)

การศึกษา และดูงาน
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 18
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 5
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

ตำแหน่งปัจจุบัน
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2514 ปลัดอำเภอตรี อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
2516 ประจำแผนกสารบรรณ กระทรวงมหาดไทย
2517 ปลัดอำเภอโท (ฝ่ายป้องกัน) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2522 รักษาการนายอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2523 นายอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
- นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2525 นายอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ตุลาคม 2528 นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
2532 นายอำเภอเมืองราชบุรี
16 ตุลาคม 2532 ผู้อำนวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
16 มกราคม 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
1 ตุลาคม 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
1 ตุลาคม 2536 อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
2 ตุลาคม 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
20 ตุลาคม 2540 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1 ตุลาคม 2544 อธิบดีกรมโยธาธิการ
1 ตุลาคม 2545 ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 10 มี.ค.2548 เพื่อไปเป็นรมช.มหาดไทย)

ตำแหน่งอื่นๆ
2 ตุลาคม 2544 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18 ธันวาคม 2544 กรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
3 ธันวาคม 2545 ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
7 กรกฎาคม 2546 กรรมการข้าราชการพลเริือน
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
17 กุมภาพันธ์ 2547 ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
20 เมษายน 2547 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
15 กุมภาพันธ์ 2547 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
2 ตุลาคม 2547 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งทางการเมือง
11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลทักษิณฯ) (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)
25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement