ประวัติสุรยุทธ์ จุลานนท์ ข้อมูลล่าสุดของสุรยุทธ์ จุลานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรยุทธ์ จุลานนท์

สุรยุทธ์ จุลานนท์

สุรยุทธ์ จุลานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ส.ค. 2486
อายุ 77 ปี
ก่อนที่จะมีข่าวดอดพบบิ๊กตู่ ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวจะล้มรัฐบาลที่หลายคนเรียกว่าระบอบทักษิณ มักจะมีชื่อของ บิ๊กแอ๊ด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีที่แต่งตัวโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19กันยายน 2549 ทั้งยังเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ครั้งนี้ก็เช่นกันลือกันหนาหูว่าคนสนิท บิ๊กแอ๊ด ดอดพบกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แม้จะมีการออกมาปฏิเสธของผู้คนรอบกาย แต่ก็ไม่วายเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์พาวเวอร์ที่คนมักจะถูกโยงเมื่อมีการต่อสู้กับระบอบทักษิณไม่แพ้ท่านผบ.ทบ....

ชื่อ-สกุล : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ชื่อเล่น : แอ้ด

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กแอ้ด

วันเกิด : 28 สิงหาคม 2486 ที่ค่ายจักรพงษ์ อ.เมืองปราจีนบุรี

ครอบครัว : เป็นบุตรของ พ.ท.โพยม จุลานนท์ หรือ สหายคำตัน หรือ ตู้ คำตัน และ นางอัมโภช ท่าราบ สมรสกับ ท่านผู้หญิงจิตรวดี (ติ๋ม) นามสกุลเดิมของคู่สมรส สันทัดเวช มีบุตร 3คน จากภรรยาคนแรก 1 คน คือ ร.ท.นนท์ จุลานนท์ (นนท์) และจาก ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ (ติ๋ม) 2 คน คือ สันต์ จุลานนท์ (ข้าว) และ จุล จุลานนท์ (น้ำ)

การศึกษา :

20 กุมภาพันธ์ 2552 ปริญญาบัตรระดับปริญยาโท ณ อาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สวนอัมพร
2543 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวางแผนและพัฒนาชนบทจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 36)
2517 หลักสูตร เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
2514 หลักสูตร เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52
2511 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. ที่ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2509 หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ
2509 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร.
2508 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่น 12/นตท.1 : หมายเลขประจำตัว 6893)
2498 ม.4-6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เลขประจำตัว 12129)
- ม.3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

3 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2549 นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 (1 ต.ค.2549-29 ม.ค.2551)
1 ตุลาคม 2545 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (เกษียณ 1 ต.ค.2546)
1 ตุลาคม 2541 ผู้บัญชาการทหารบก (ลำดับที่ 31) (ถึง 30 ก.ย.2545)
1 เมษายน 2541 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
1 ตุลาคม 2540 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
1 ตุลาคม 2537 แม่ทัพภาคที่ 2
27 กรกฎาคม 2535 ราชองครักษ์เวร
1 เมษายน 2535 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
1 ตุลาคม 2534 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
11 มีนาคม 2534 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1 เมษายน 2532 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
1 ตุลาคม 2531 ประจำกองบัญชาการกองทัพบก
1 ตุลาคม 2529 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2526 ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1

ตำแหน่งอื่นๆ :

2 กรกฎาคม 2552 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21 พฤศจิกายน 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 เมษายน 2551 องคมนตรี
1 พฤศจิกายน 2550 กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
1 เมษายน 2550 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 พฤษภาคม 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1 เมษายน 2548 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 พฤศจิกายน 2546 องคมนตรี (ไปเป็นนายกรัฐมนตรี 1 ต.ค.2549)
7 พฤษภาคม 2545 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) (ลาออก 2 มี.ค.2547)
22 พฤศจิกายน 2541 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
25 ตุลาคม 2541 ประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย
- ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- นายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
19 พฤษภาคม 2541 กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ลาออก)
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 2 ต.ค.2541)
11 เมษายน 2539 เลขานุการคณะกรรมาธิการการทหาร (วุฒิสภา)
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
- 2529 นายทหารคนสนิท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement