ประวัติชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ข้อมูลล่าสุดของชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ม.ค. 2507
อายุ 57 ปี
ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งกรรมการสอบ สำหรับ หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีข้อสงสัยว่าบกพร่องในหน้าที่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะนายเก่า ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแผนเตะเด้งนายชัยวัฒน์ ออกจากพื้นที่ของกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ ...

ชื่อ-สกุล : ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่ายางวิทยา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรป่าไม้
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 375 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
- ศึกษางานอนุรักษ์ผืนป่าในประเทศมาเลเซีย
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 ตุลาคม 2551 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยศหรือขั้น

เครื่องราช
- ประกาศนียบัตรร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกกว่า 20 นาย จากปฏิบัติภารกิจนำศพทหารผู้เสียชีวิต จาก ฮ.ตก ทั้ง 2 ลำได้
เพื่อนร่วมรุ่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement