ประวัติสนั่น ขจรประศาสน์ ข้อมูลล่าสุดของสนั่น ขจรประศาสน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สนั่น ขจรประศาสน์

สนั่น ขจรประศาสน์

สนั่น ขจรประศาสน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 ก.ย. 2478
อายุ 86 ปี
"เสธ.หนั่น" ถือเป็นนักการเมืองผู้คร่ำหวอดในวงการการเมืองไทยมายาวนาน มีวีรกรรมอันลือลั่นมากมายตั้งแต่ช่วงรับราชการต่อเนื่องถึงช่วงเข้าสู่การเมือง โดยเฉพาะในช่วงปี 40 สร้างตำนานงูเห่า เดินเกมดึง ส.ส.พรรคประชากรไทย 12 คน ให้พลิกขั้วมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ จนนายชวน หลีกภัยได้เป็นนายกฯ นอกจากนั้น ยังได้รับการยกย่องจากนักการเมืองรุ่นหลัง ในบทบาทสร้างสันติปรองดอง ประสานงานได้แก่ทุกฝ่ายเสมอมา

ด้วยโรคถุงลมโป่งพอง พล.ต.สนั่น เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ปลายปี 2555 จนเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ก.พ.56 จากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ส่งผลให้ภาวะการไหลเวียนเลือดและระบบการหายใจล้มเหลว ผู้อาวุโสแห่งการเมืองไทยถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ปิดตำนานพญาชาละวัน ด้วยวัย 77 ปี 5 เดือน

ชื่อ-สกุล : พล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร์

นามแฝง/ฉายา : เสธ.หนั่น

ประวัติครอบครัว :
- สมรสกับ นาง ฉวีวรรณ นามสกุลเดิม วงศ์ใหญ่
- มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวบงกชรัตน์ ขจรประศาสน์ (ออม)
2. นางสาวปัทมารัตน์ ขจรประศาสน์ (ยุ้ย)
3. ร.ต.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (ยอด)
4. นางสาววัฒนีพร ขจรประศาสน์ (หญิง)
- นอกจากนี้ มีบุตรบุญธรรม ประกอบด้วย
1. นายโสรส ขจรประศาสน์
2. พ.ต.อ.ภีมเสน ขจรประศาสน์

การศึกษา :
- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมหลักสูตรพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงาน /หน้าที่ :
- รับราชการอยู่ ม.พัน 4 ตั้งแต่เป็น ผบ.หมวด ในสมัยที่ พล.อ.ประจวบ สุนทรางกูร เป็น ผบ.พล. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
- จากนั้น ไปเป็น ผบ.กองร้อยลาดตระเวน ก่อน ลาออกจากราชการ ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่เขตดุสิต แต่พลาดไปไม่ได้รับเลือกตั้ง
- ต่อมาลงสมัครที่จ.พิจิตร ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก ในปี 2526 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับเลือกทุกครั้ง
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ลาออก 29 เม.ย. 2531)
- เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 11 (10 ม.ค.2530-10 ส.ค.2543)
- เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 10 ส.ค.2543)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นจากตำแหน่ง 26 ส.ค.2533)
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
- รองนายกรัฐมนตรี
- รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค. 2533)
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ลาออก 13 ธ.ค.2537)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7 (ลาออก 29 มี.ค.2543)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 29 มี.ค.2543)
- ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ (ลาออก 29 มี.ค.2543)
- รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 29 มี.ค.2543) ประธานที่ปรึกษาพรรคมหาชน
- หัวหน้าพรรคมหาชน (รวมกับพรรคชาติไทย 29 ต.ค.2550)
- ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทย
- ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคชาติไทย
- รองนายกรัฐมนตรี (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
- รองนายกรัฐมนตรี
- ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา

ตำแหน่งอื่นๆ :
- ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
- นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
- ประธานศูนย์อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์
- นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- รองประธานกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
- ประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

ทำงานอื่นๆ :
- ประธานบูรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
- ผู้จัดการธุรกิจของครอบครัวในนาม ขจรประศาสน์ กรุ๊ป
- ทำไร่องุ่น ขายทั้งองุ่นสด ผลิตไวน์ยี่ห้อชาโตเดอชาละวัน และน้ำองุ่น
- ทำฟาร์มนกกระจอกเทศชื่อ "ขจรฟาร์ม" ในจังหวัดพิจิตร
- เปิด "ขจรฟาร์มรีสอร์ท"
- ทำบริษัทน้ำดื่มบงกชรัตน์
- ผู้บริหาร "บูรพากอล์ฟคลับ"
- ทำธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟชื่อ "สนามบินน้ำไดร์ฟวิ่งเรนจ์" ย่านสนามบินน้ำ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement