ประวัติอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ข้อมูลล่าสุดของอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 ก.ย. 2496
อายุ 67 ปี
การขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ของ "พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์" ถูกตั้งความหวังว่า น่าจะทำให้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2547 ทุเลาลงได้ เพราะเขาคือนายทหารที่เติบโตมาในภาค 4 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี รู้ปัญหาทุกอย่างในพื้นที่อย่างดี อีกทั้งยังมีความสนิทสนมกับผู้นำท้องถิ่น และจัดเป็นนายทหารสายพิราบ มุ่งเน้นใช้แนวทางสันติมากกว่าความรุนแรง

อย่างไรก็ตาม จากเหตุยิงคนร้ายเสียชีวิต 16 ศพ ที่ อ.บาเจาะ จ.ปัตตานี ทำให้เกิดคำถามว่า จนท.ทหารทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ จนแม่ทัพภาค 4 ต้องชี้แจงยืนยันว่า การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงยึดยุทธศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุด เป็นเรื่องสุดวิสัย เจ้าหน้าที่แค่ป้องกันตัวเอง ไม่เช่นนั้น ทหารก็คงจะกลายเป็นศพเสียเอง

ชื่อ-นามสกุล : อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 63
- วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 46
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 ตุลาคม 2553 แม่ทัพภาคที่ 4
- การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 ตุลาคม 2549 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
- 1 เมษายน 2550 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
- 1 ตุลาคม 2550 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
- 1 เมษายน 2551 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4
- 1 ตุลาคม 2551 รองแม่ทัพภาคที่ 4
- 1 ธันวาคม 2551 ราชองครักษ์เวร
- 1 ตุลาคม 2553 แม่ทัพภาคที่ 4

ยศหรือขั้น :
- 1 ตุลาคม 2549 พลตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement