ประวัตินินนาท ชลิตานนท์ ข้อมูลล่าสุดของนินนาท ชลิตานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นินนาท ชลิตานนท์

นินนาท ชลิตานนท์

นินนาท ชลิตานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 1 พ.ย. 2496
อายุ 68 ปี
ในที่สุด วันพรุ่งนี้ (3 มี.ค.) ชาวเมืองหลวงจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ เสียที ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กทม. "นางนินนาท ชลิตานนท์" ปลัดกรุงเทพฯ ยืนยันขณะนี้ความพร้อมทุกด้าน 100% ทั้ง 50 สำนักเขต จัดเตรียมทีมงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้ง หีบ คูหาฯลฯ ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ถูกเก็บรักษาอย่างดี มีกล้องวงจรปิด และจนท.เฝ้า 24 ชม. นอกจากนั้น วางระบบรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว หลังปิดหีบ รู้คะแนนอย่างไม่เป็นทางในเวลา 19.00 น. และอย่างเป็นทางการในเวลา 22.00 น.

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เหลือเพียงแค่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น …

ชื่อ-นามสกุล : นินนาท ชลิตานนท์

นามแฝง/ฉายา : นินนาท ธรรมิกนาท

ชื่อคู่สมรส : นายสุพัฒน์ ชลิตานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2555 ปลัดกรุงเทพมหานคร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 พฤศจิกายน 2533 เลขานุการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2534 หัวหน้าฝ่ายแผนการบริหารและการปกครอง กรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2537 เลขานุการสำนักการคลัง 8 กรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2541 ผู้อำนวยการเขตจอมทอง
- 1 มิถุนายน 2543 ผู้อำนวยการเขตดุสิต
- 2 ตุลาคม 2543 ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2547 ผู้ตรวจราชการ 10 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- 28 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- 1 ตุลาคม 2549 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- 26 พฤศจิกายน 2551 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2555 ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 2 ธันวาคม 2545 คณะที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement