ประวัติโฆสิต สุวินิจจิต ข้อมูลล่าสุดของโฆสิต สุวินิจจิต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โฆสิต สุวินิจจิต

โฆสิต สุวินิจจิต

โฆสิต สุวินิจจิต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 เม.ย. 2502
อายุ 62 ปี
ต้องรีบออกมาชี้แจงจ้าละหวั่น หลังจากมีข่าวลือในโซเชียลมีเดีย กล่าวหาว่าภรรยา (นางยุวดี บุญครอง) มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยืนยันทั้งสองสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนสนิทเท่านั้น นอกจากนั้น สาเหตุที่ลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้ เพราะมีจิตอาสา อยากรับใช้ชาวเมืองกรุง ไม่ได้เป็นนอมินีของใคร หรือพรรคการเมืองใดอย่างแน่นอน ...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นาย โฆสิต สุวินิจจิต

วันที่เกิด 3 เมษายน 2502

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ นางยุวดี บุญครอง มีธิดา 1 คน

การศึกษา และดูงาน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
- หลักสูตร ปรอ.
- หลักสูตรการตลาด จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการจัดธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- Doctor of Philosophy in Business Administration, Newport University, USA
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2526 - 2534 กรรมการรองผู้จัดการบริษัทโอเชี่ยนดีพาร์ทเมนท์สโตร์
กรรมการรองผู้จัดการบริษัทสรรพสินค้าชลบุรี
ผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทีแอดเวอร์ไทซิ่ง
ประธานกรรมการบริหารบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอส เค โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการผูจัดการบริษัท เค วาย เอสโฮลดิ้ง จำกัด
2533 กรรมการบริษัทเขาเขียว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2534 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด
- ประธานบริษัท บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด
ประธานชมรมห้างสรรพสินค้าภาคกลาง
- คณะกรรมการ และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิคนรักช้าง
24 กรกฎาคม 2544 กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
- ประธานมูลนิธิน้ำใจไทย
14 มกราคม 2545 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
25 กุมภาพันธ์ 2546 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
5 ตุลาคม 2547 กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
29 พฤศจิกายน 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ประธานกรรมการบริษัทสปริง คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งทางการเมือง :
28 เมษายน 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
10 พฤศจิกายน 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
12 ตุลาคม 2547 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement