ประวัติสรจักร เกษมสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของสรจักร เกษมสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สรจักร เกษมสุวรรณ

สรจักร เกษมสุวรรณ

สรจักร เกษมสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 ก.พ. 2498
อายุ 65 ปี
เกิดอุบัติเหตุถึง 2 ครั้งในรอบเดือน สำหรับสายการบิน ระดับชาติ "การบินไทย" ล่าสุด สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย  ได้สั่งตั้งกรรมการ 2 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครื่องบินไถลออกนอกรันเวย์แล้ว ส่วนสาเหตุจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังแถลงต่อไป

ชื่อ-สกุล : ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

วันเกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2498

การศึกษา :
- ปริญญาเอกทางกฏหมายจาก London School of Economics, University of London ในปีพ.ศ.2530
- ปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ จาก University College, London, University of London เมื่อปี พ.ศ.2524
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลป์ภาษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2516 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือดีดี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

การทำงาน :
-ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.
-คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
-กรรมการผู้จัดการ บมจ.มีเดีย พลัส
-อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ตำแหน่งเลขานุการเอก กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2535
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement