ประวัติพีระพงษ์ มานะกิจ ข้อมูลล่าสุดของพีระพงษ์ มานะกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พีระพงษ์ มานะกิจ

พีระพงษ์ มานะกิจ

พีระพงษ์ มานะกิจ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ยังคงคลุมเครืออยู่ สำหรับประเด็นการแบนละคร "เหนือเมฆ2" แม้ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับเนื้อหา ออกมาเผยว่า ทางช่อง 3 ระบุว่าละครเรื่องดังกล่าว ผิดมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ซึ่งมาตราดังกล่าว มีข้อกำหนดอยู่หลายเรื่องและค่อนข้างกว้าง ทำให้ยังไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงว่าการระงับออกอากาศของละครเรื่องนี้มีการเมืองเกี่ยวหรือไม่


ชื่อ-นามสกุล : พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน
7 ตุลาคม 2554 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

-สถาบันพระปกเกล้าฯ พ.ศ. 2553
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พ.ศ. 2551
-ปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนา) มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (โดยทุนรัฐบาลเยอรมนี) พ.ศ. 2535
-ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) นิด้า พ.ศ. 2529
-ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร. พ.ศ. 2521

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

-ดูงานกิจการวิทยุโทรทัศน์ ประเทศเกาหลี
-ดูงานกิจการดาวเทียมประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี
-หลักสูตร Oversea Joint Warfare Course ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2542
-หลักสูตร Diploma in Defence Diplomacy มหาวิทยาลัย แครนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2544
-หลักสูตร Civil Military Relation กระทรวงกลาโหมอิตาลี ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2546

หน้าที่ราชการพิเศษ

-ที่ปรึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่ ธ.ค. 2549
-รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ต.ค. 2548 – ธ.ค. 2549)
-ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ต.ค. 2548
-เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การทหาร วุฒิสภา 1 ต.ค. 2543 ถึง 2548
-รายการวิทยุบ้านเมืองของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553
-รายการวิทยุรักเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553
-หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5 พ.ศ. 2547
-ปฏิบัติหน้าที่คณะที่ปรึกษาพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 1 ต.ค. 2540 ถึง 2544
-รายการวิทยุใจถึงใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2544
-ปฏิบัติราชการสนับสนุนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 14 ส.ค. 2544 ถึง 2545
-ทำงานวิจัย ให้กับวุฒิสภา, สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548
-กิจกรรมทางวิชาการ อาจารย์พิเศษ สถาบันต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2550
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement