ประวัติธีระพงษ์ โสดาศรี ข้อมูลล่าสุดของธีระพงษ์ โสดาศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีระพงษ์ โสดาศรี

ธีระพงษ์ โสดาศรี

ธีระพงษ์ โสดาศรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 พ.ค. 2497
อายุ 66 ปี
กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง กับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธีระพงษ์ โสดาศรี หลังตกเป็นข่าวไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา กับเหตุการณ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยในต่างประเทศ ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โผล่ออกหน้าจอโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้กล่าวเปิดงาน ครั้งนั้นเล่นเอาคนไทยหลายสี ต่างตั้งคำถามกันแทบทันทีของการถ่ายทอดสด ว่ามาได้อย่างไร? กระทั่ง รมต.สำนักนายกฯ ศันสนีย์ นาคพงศ์ ณ เวลานั้นยังตั้งตัวตอบคำถามสื่อแทบไม่ทัน

ล่าสุด การประชุม ครม.ที่ผ่านมา 30 เม.ย. หวยออกที่ท่านอธิบดีธีระพงษ์ เมื่อที่ประชุมมีมติให้ท่านอธิบดีย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้วยเหตุผลสุดคลาสสิค "เพื่อความเหมาะสม".... เช่นนี้ก็ไม่ต้องถามอะไรต่อเป็นอันจบข่าว เอาเถอะ ตำแหน่งแห่งหน มีมา มีไปเป็นธรรมดา แต่ก็น่าสังเกตว่า หน่วยงานผลิตข่าวกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในสิ้นเดือนนี้ด้วยเช่นกัน ใครจะมานั่งเก้าอี้นี้เป็นคนต่อไปกันน่ะ น่าติดตาม …

ชื่อ-สกุล : ธีระพงษ์ โสดาศรี

เพศ : ชาย

วันที่เกิด 19 พฤษภาคม 2497

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
- ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 37 กรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง 2 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช. รุ่นที่ 1

ตำแหน่งปัจจุบัน
14 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสมัพพันธ์ 7 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- นักประชาสัมพันธ์ 8 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น)
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์)
- ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ 1 ขอนแก่น
6 พฤศจิกายน 2552 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
14 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งอื่นๆ
24 เมษายน 2555 กรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย

ยศหรือขั้น

เครื่องราช
5 ธันวาคม 2549 ปถมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement