ประวัติศันสนีย์ นาคพงศ์ ข้อมูลล่าสุดของศันสนีย์ นาคพงศ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศันสนีย์ นาคพงศ์

ศันสนีย์  นาคพงศ์

ศันสนีย์ นาคพงศ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 4 มี.ค. 2502
อายุ 62 ปี
เช้าวันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา กระจอกข่าวสายการเมืองคงต่างจ้องรอจะถามไถ่ "เจ๊ติ๋ว" ศันสนีย์ ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง11 ก็ด้วยเพราะว่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา"พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร"นายใหญ่ เล่นเซอร์ไพรซ์ซ่ะช็อตใหญ่ออกทีวีกรมประชาสัมพันธ์ แถมแจงปมการเมืองทำเอากระเพื่อมไปทั้งวงการ ถึงเวลานี้ เหลือคำเดียวที่ประสานเสียงพูดกันได้คือ ..."ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลย" ก็น่าเห็นใจเพราะตอบอย่างอื่นคงไม่ได้ หากตอบว่าทราบก็คงต้องแจงกันยาว แบบนี้คงต้องโทษนายใหญ่ ที่ไม่รู้ฉุนขาดอะไร รีบจัดหนัก จนลูกน้องตั้งตัวไม่ทันกันเลย...

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์

บิดา : นายสุรินทร์ นาคพงศ์ (ถึงแก่กรรม)

มารดา : นางสมบูรณ์ นาคพงศ์

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา
- อนุปริญญา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการเมืองกาปรกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า
- ปริญญาโท คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งปัจจุบัน
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ปี 2523 เริ่มงานครั้งแรกที่ฝ่ายรายการสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารภาค เอฟ.เอ็ม. 90.5 เม็กกะเฮิร์ทซ
ปี 2524 ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
- ผู้จัดการบริษัทเรดิโอสปอต จำกัด
- กรรมการบริหารบริษัททีวีซีน จำกัด
- กรรมการบริหาร วิดิเตอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีสตาร์ จำกัด

ตำแหน่งทางการเมือง
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. กทม. เขต 4 พรรคพลังธรรม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
15 สิงหาคม 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
15 กรกฎาคม 2539 โฆษกพรรคพลังธรรม
6 มกราคม 2544 ส.ส. กทม. เขต 23 พรรคไทยรักไทย (28,453)
20 กุมภาพันธ์ 2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเกษม วัฒนชัย)
12 มิถุนายน 2544 โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
18 มิถุนายน 2544 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร์)
10 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร์)
27 มกราคม 2545 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
27 มกราคม 2545 รองโฆษกพรรคไทยรักไทย
14 มิถุนายน 2545 กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
7 ตุลาคม 2545 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร มณีรินทร์)
15 ตุลาคม 2545 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. กทม. เขต 23 พรรคไทยรักไทย (53,976)
14 มีนาคม 2548 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนที่ 1
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2 เมษายน 2549 ส.ส. กทม. เขต 22 พรรคไทยรักไทย (37,702 คะแนน)
5 มิถุนายน 2555 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement