ประวัติเบญจา หลุยเจริญ ข้อมูลล่าสุดของเบญจา หลุยเจริญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เบญจา หลุยเจริญ

เบญจา หลุยเจริญ

เบญจา หลุยเจริญ

เพศ หญิง
วันที่เกิด 21 เม.ย. 2496
อายุ 67 ปี
ชื่อของว่าที่ รมช.คลังหญิงคนนี้ ฮอตมาตลอดตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ถึงขั้นเป็นแคนดิเดตนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงการคลังทีเดียว ภายหลังได้ขยับจากรองปลัดฯ มาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมตำแหน่งประธานบอร์ดหน่วยงานสำคัญๆ อย่างกองสลากฯและแบงก์กรุงไทย จนต่อมาถูกโยกเป็นอธิบดีกรมศุลากรซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่นั่งตำแหน่งนี้ในกรมระดับเกรดเอของกระทรวงการคลัง หรืออาจเป็นเพราะมีแบ็กดี มีสายสัมพันธ์กับคนบ้านจันทร์ส่องหล้าเมื่อครั้งรับราชการกรมสรรพากรก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะกรณีซื้อ-ขายหุ้นชินคอร์ปฯ ว่าไม่ต้องเสียภาษี ทำให้"เบญจา"เป็นหญิงฮอตที่ถูกจับตามองตลอดในกระทรวงการคลัง กระทั่งล่าสุดมีชื่อในโผครม.ปู5 เป็นว่าที่รมช.คลังแทน"ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย"ที่ต้องหลุดจากตำแหน่งไปในที่สุด ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาง เบญจา หลุยเจริญ

เพศ หญิง

วันที่เกิด 21 เมษายน 2496

การศึกษา และดูงาน
ปี 2552 The Public Director Certification Program, Public Director Institute ,King Prajadhipok's Institute and State Enterprise Policy Office.
ปี 2547 ปริญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4616)
ปี 2547 Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg School of Management, USA.
ปี 2545 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2555 อธิบดีกรมศุลกากร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2533 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภาษี 1 สำนักงานสรรพากรเขต 7
2534 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภาษีอากร 1 กองตรวจภาษีอากร
2539 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภาษีอากรพิเศษ 1 กองตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2539 สรรพากรพื้นที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 3
2541 สรรพากรพื้นที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 2
2543 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 9 ชช. สำนักตรวจสอบภาษี
2544 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี
2545 ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2546 รองอธิบดีกรมสรรพากร
1 ตุลาคม 2547 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2548 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
28 กรกฎาคม 2551 รองปลัดกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2555 อธิบดีกรมศุลกากร

ตำแหน่งอื่นๆ
27 กรกฎาคม 2547 กรรมการองค์การตลาด
23 พฤศจิกายน 2547 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (แทนนายสมภพ บัณฑรวิพากษ์)
27 กันยายน 2548 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
20 ธันวาคม 2548 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
17 มกราคม 2549 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (แทนนางลีนา เจริญศรี)
3 มีนาคม 2552 กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (ลาออก)
14 ตุลาคม 2554 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
15 ตุลาคม 2555 กรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ
ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ยศหรือขั้น

เครื่องราช
2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2544 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
2538 ทวีติยารณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เพื่อนร่วมรุ่น
วปรอ.4616
- นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (น้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
- นายทรงวุฒิ ชินวัตร
- ดร.ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement