ประวัติชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ข้อมูลล่าสุดของชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

เพศ หญิง
วันที่เกิด 20 มิ.ย. 2508
อายุ 53 ปี
น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร  ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย อีกหนึ่งผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่คราวนี้ไปเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองนอกสังเวียนอย่างภูมิใจไทย ที่ว่านอกสังเวียนเพราะไม่ใช่มวยคู่เอก แค่คนดูที่รอลงคะแนนเท่านั้น ขณะที่ในเรื่องของการโหวตลงมตินั้น พรรคภูมิใจไทยมีมติไว้วางใจ"นายกรัฐมนตรี"เพียงคนเดียว ไม่เกี่ยวซึ่งรัฐมนตรีทั้งหลาย

แต่ผลการโหวตปรากฏว่า น.ส.ชะวรลัทธิ์ กลับโหวตลงคะแนนไว้วางใจให้ทั้งนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย เมื่อความปรากฏดังนี้ ศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จึงต้องออกมายืนยันว่าพรรคมีมติหนุนแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียว น.ส.ชะวรลัทธิ์ จะอ้างว่าไม่ได้ร่วมประชุมจึงไม่ทราบมติคงไม่ได้ การกระทำของ น.ส.ชะวรลัทธิ์ ครั้งนี้จึงถือว่าฝ่าฝืนและผิดวินัย ขัดมติพรรค มาตรการที่ใช้คงไม่ถึงขั้นขับออก เบาะๆแค่คว่ำบาตร ไม่ร่วมสังฆกรรมกันต่อ ก็เท่านั้นเอง....

ชื่อ-สกุล : ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

เพศ หญิง

วันที่เกิด 20 มิถุนายน 2508

บิดา นายเชวง ชินธรรมมิตร
มารดา นางลัดดา ชินธรรมมิตร

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนอุดมวิทยา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ อิสเทรินมิชิแกน University U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ราชบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย (39,567 คะแนน)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
2 กันยายน 2551 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
9 กรกฎาคม 2552 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ)
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ราชบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย (39,567 คะแนน)