ประวัติชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ข้อมูลล่าสุดของชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

เพศ หญิง
วันที่เกิด 20 มิ.ย. 2508
อายุ 56 ปี
น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร  ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย อีกหนึ่งผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่คราวนี้ไปเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองนอกสังเวียนอย่างภูมิใจไทย ที่ว่านอกสังเวียนเพราะไม่ใช่มวยคู่เอก แค่คนดูที่รอลงคะแนนเท่านั้น ขณะที่ในเรื่องของการโหวตลงมตินั้น พรรคภูมิใจไทยมีมติไว้วางใจ"นายกรัฐมนตรี"เพียงคนเดียว ไม่เกี่ยวซึ่งรัฐมนตรีทั้งหลาย

แต่ผลการโหวตปรากฏว่า น.ส.ชะวรลัทธิ์ กลับโหวตลงคะแนนไว้วางใจให้ทั้งนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย เมื่อความปรากฏดังนี้ ศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จึงต้องออกมายืนยันว่าพรรคมีมติหนุนแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียว น.ส.ชะวรลัทธิ์ จะอ้างว่าไม่ได้ร่วมประชุมจึงไม่ทราบมติคงไม่ได้ การกระทำของ น.ส.ชะวรลัทธิ์ ครั้งนี้จึงถือว่าฝ่าฝืนและผิดวินัย ขัดมติพรรค มาตรการที่ใช้คงไม่ถึงขั้นขับออก เบาะๆแค่คว่ำบาตร ไม่ร่วมสังฆกรรมกันต่อ ก็เท่านั้นเอง....

ชื่อ-สกุล : ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

เพศ หญิง

วันที่เกิด 20 มิถุนายน 2508

บิดา นายเชวง ชินธรรมมิตร
มารดา นางลัดดา ชินธรรมมิตร

การศึกษา และดูงาน
- โรงเรียนอุดมวิทยา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ อิสเทรินมิชิแกน University U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ราชบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย (39,567 คะแนน)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการท่องเที่ยว
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
2 กันยายน 2551 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
9 กรกฎาคม 2552 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ)
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ราชบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย (39,567 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement