ประวัติวิฑูรย์ นามบุตร ข้อมูลล่าสุดของวิฑูรย์ นามบุตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิฑูรย์ นามบุตร

วิฑูรย์ นามบุตร

วิฑูรย์ นามบุตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ก.ย. 2502
อายุ 62 ปี
ออกมาแสดงท่าทีในทันใด หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจบสิ้นลง พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวผ่านลำโพงตู้เก่า นพดล ปัทมะ ระบุว่าภายในสัปดาห์หน้าจะยื่นเรื่องฟ้องร้องนายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรายแรก เนื่องจากอภิปรายหัวข้อการทุจริตงบประมาณฟื้นฟูน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาท พาดพิงจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ส่วนคนอื่นๆนั้นอย่างเพิ่งนิ่งนอนใจ เพราะนายนพดลกล่าวว่า นายใหญ่กำลังดูเทปย้อนหลังอยู่ หากพบว่าใครพูดเข้าข่ายหมิ่นประมาทอีกก็อาจจะเพิ่มบัญชีตามเข้าไปภายหลัง

วิฑูรย์ นามบุตร มีดีกรีเป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทั่งเกิดกรณีปัญหา "ปลากระป๋องเน่า" จึงลาออกไป.

ชื่อ-นามสกุล : วิฑูรย์ นามบุตร

ชื่อเล่น นามแฝง/ฉายา ควาย บักเลน้อย

วันที่เกิด 23 กันยายน 2502

บิดา นายลา นามบุตร (ถึงแก่กรรม)

มารดา นางพิมพา นามบุตร

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายลา (พระราชทานเพลิงศพ 1 ก.พ.2549 ที่วัดเขื่องกลาง จ.อุบลราชธานี เวลา 17.00 น.) และนางพิมพา นามบุตร

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 21
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
ในสังกัดรัฐสภา
ตำแหน่งปัจจุบัน
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 20 พรรคประชาธิปัตย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
22 มีนาคม 2535 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
13 กันยายน 2535 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (จ.อำนาจเจริญแยกจากอุบลฯ)
(ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
7 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัย
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่าย
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่าย คนที่ 1
2 ตุลาคม 2538 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการปกครอง
21 พฤศจิกายน 2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
6 มกราคม 2544 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 39,390 (ใบเหลือง 16 ก.พ.2548)
20 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 35,398
5 มีนาคม 2548 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการแรงงาน
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 พรรคประชาธิปัตย์
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ลาออก 3 ก.พ.2552)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 20 พรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราช
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เพื่อนร่วมรุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ (11 เดือน)
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม (5 เดือน)
นายประชา มาลีนนท์ (5 เดือน)
นายวัฒนา เมืองสุข (10 เดือน)
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (16 เดือน)
นายสุธา ชันแสง (3 เดือน)
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (3 เดือน)
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ (1 เดือน)
นายอุดมเดช รัตนเสถียร (3 เดือน)
นายวิฑูรย์ นามบุตร (1 เดือนเศษ)

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า ในสังกัดรัฐสภา
1. นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
3. นางวาณี หาญสวัสดิ์
4. นายลำพอง พิลาสมบัติ

บันทึกอื่นๆ
ใบเหลือง-ส.ส.6 ก.พ.2548
ส.ส.2548-เลือกตั้งใหม่
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 ประกอบด้วยจังหวัด บุรีรัมย์, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี
ฉายา รัฐมนตรีปลากระป๋องเน่า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement